Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy

Część 1
0%
1
1