Czasowniki w czasie przeszłym

Część 1
0%
brawo!
brawo!
brawo!
brawo!
1
1
 
 
Memory