I haven’t got a cat. – zdania przeczące z czasownikiem ‘have got’

Część 1
0%
brawo!
brawo!
brawo!
brawo!
1
1
 
 
Memory