I haven’t got a cat. – zdania przeczące z czasownikiem ‘have got’

1
1
Część 2
0%
0%