Are you swimming? – zdania pytające w czasie Present Continuous

Część 1
0%
brawo!
brawo!
brawo!
brawo!
1
1
 
 
Memory