Are you swimming? – zdania pytające w czasie Present Continuous

Część 2
0%
0%