Are you swimming? – zdania pytające w czasie Present Continuous

1
1
Część 2
0%
0%