Egzaminósmoklasistyz EdueloMatematyka
Ostatnie najlepsze rozwiązanie
Czekamy na Twoje rozwiązania! Zobacz pierwszą lekcję
Do egzaminu z matematyki zostało
Dni
Godzin
Minut
Sekund
Ostatnie najlepsze rozwiązanie
Czekamy na Twoje rozwiązania! Zobacz pierwszą lekcję
Twoje postępy
Filmy0%
Karty pracy0%
Temat
Film
Karta pracy
Zapisz na później
Podstawowe wiadomości o liczbach
Film:
Karta pracy:
0/10
Działania na liczbach
Film:
Karta pracy:
0/10
Dodawanie i odejmowanie pisemne
Film:
Karta pracy:
0/10
Mnożenie i dzielenie pisemne
Film:
Karta pracy:
0/14
Cechy podzielności, liczby pierwsze i złożone
Film:
Karta pracy:
0/10
Rozkład na czynniki pierwsze. NWW i NWD
Film:
Karta pracy:
0/10
Zaokrąglenia
Film:
Karta pracy:
0/10
Oś liczbowa
Film:
Karta pracy:
0/13
Liczby ujemne
Film:
Karta pracy:
0/11
Temat
Film
Karta pracy
Zapisz na później
Ułamki zwykłe - wprowadzenie
Film:
Karta pracy:
0/10
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Film:
Karta pracy:
0/10
Ułamki niewłaściwe oraz porównywanie ułamków
Film:
Karta pracy:
0/10
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych
Film:
Karta pracy:
0/10
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych
Film:
Karta pracy:
0/10
Działania na ułamkach dziesiętnych
Film:
Karta pracy:
0/10
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Film:
Karta pracy:
0/10
Temat
Film
Karta pracy
Zapisz na później
Potęgi o podstawach wymiernych
Film:
Karta pracy:
0/10
Pierwiastki
Film:
Karta pracy:
0/10
Temat
Film
Karta pracy
Zapisz na później
Wyrażenia algebraiczne
Film:
Karta pracy:
0/10
Praktyczne zastosowanie wyrażeń algebraicznych
Film:
Karta pracy:
0/10
Działania na wyrażeniach algebraicznych cz. 1
Film:
Karta pracy:
0/10
Działania na wyrażeniach algebraicznych cz. 2
Film:
Karta pracy:
0/11
Równania
Film:
Karta pracy:
0/10
Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań
Film:
Karta pracy:
0/10
Wzory
Film:
Karta pracy:
0/10
Proporcjonalność prosta
Film:
Karta pracy:
0/11
Temat
Film
Karta pracy
Zapisz na później
Procenty cz. 1
Film:
Karta pracy:
0/10
Procenty cz. 2
Film:
Karta pracy:
0/10
Podwyżki i obniżki, obliczenia praktyczne
Film:
Karta pracy:
0/10
Temat
Film
Karta pracy
Zapisz na później
Proste i odcinki
Film:
Karta pracy:
0/10
Kąty
Film:
Karta pracy:
0/10
Trójkąty
Film:
Karta pracy:
0/10
Kwadraty i prostokąty
Film:
Karta pracy:
0/10
Romby i równoległoboki
Film:
Karta pracy:
0/10
Trapezy
Film:
Karta pracy:
0/10
Twierdzenie Pitagorasa
Film:
Karta pracy:
0/10
Trójkąty 30°, 60°, 90° oraz 45°, 45°, 90°
Film:
Karta pracy:
0/10
Wielokąty foremne
Film:
Karta pracy:
0/10
Wielokąty
Film:
Karta pracy:
0/10
Obliczanie miar kątów w wielokątach
Film:
Karta pracy:
0/10
Temat
Film
Karta pracy
Zapisz na później
Geometria przestrzenna
Film:
Karta pracy:
0/10
Prostopadłościany
Film:
Karta pracy:
0/10
Graniastosłupy
Film:
Karta pracy:
0/10
Ostrosłupy
Film:
Karta pracy:
0/10
Jednostki objętości i pojemności
Film:
Karta pracy:
0/10
Temat
Film
Karta pracy
Zapisz na później
Układ współrzędnych
Film:
Karta pracy:
0/10
Temat
Film
Karta pracy
Zapisz na później
Obliczenia zegarowe
Film:
Karta pracy:
0/10
Zamiana i stosowanie jednostek
Film:
Karta pracy:
0/10
Skala
Film:
Karta pracy:
0/10
Droga, prędkość, czas
Film:
Karta pracy:
0/10
Temat
Film
Karta pracy
Zapisz na później
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
Film:
Karta pracy:
0/10
Średnia arytmetyczna i mediana
Film:
Karta pracy:
0/10
Odczytywanie i interpretacja danych
Film:
Karta pracy:
0/10
Film
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych I Podstawowe wiadomości o liczbach • Działania na liczbach • Działania pisemne • Cechy podzielności liczb • Rozkład na czynniki pierwsze. NWW i NWD • Ułamki dziesiętne i zwykłe • Działania na ułamkach • Zaokrąglenia • Potęgi • Pierwiastki • Oś liczbowa
Film:
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych II Wyrażenia algebraiczne • Praktyczne zastosowanie wyrażeń algebraicznych • Działania na wyrażeniach algebraicznych • Równania • Przekształcanie wzorów • Proporcjonalność prosta
Film:
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych III Procenty • Podwyżki, obniżki, obliczenia praktyczne • Obliczenia zegarowe • Zamiana i stosowanie jednostek • Droga, prędkość, czas
Film:
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych IV Proste i odcinki • Kąty • Trójkąty • Kwadraty i prostokąty • Trapezy • Twierdzenie Pitagorasa • Romby i równoległoboki • Trójkąty 30°, 60°, 90° oraz 45°, 45°, 90° • Wielokąty foremne • Obliczanie miar kątów w wielokątach • Układ współrzędnych
Film:
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych V Geometria przestrzenna • Prostopadłościany, pole powierzchni i objętość • Graniastosłupy, pole powierzchni i objętość • Ostrosłupy, pole powierzchni i objętość • Jednostki objętości
Film:
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych VI Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa • Odczytywanie i interpretacja danych • Obliczanie średniej arytmetycznej liczb
Film:
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych VII Pozostałe zadania egzaminacyjne cz. 1
Film:
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych VIII Pozostałe zadania egzaminacyjne cz. 2
Film:
Fiszki
Planer