Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka

Około 1000 pytań z matematyki pozwoli Ci pogłębić wiedzę z wszystkich zagadnień wymaganych w drugiej klasie szkoły podstawowej.

Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie iloczynów i ilorazów
 2. Porównywanie sum i różnic
 3. Większe, mniejsze, czy równe?
 4. O ile więcej, o ile mniej
 5. Porównywanie liczb (film)
Dodawanie
 1. Działania z okienkami
 2. Dodawanie do 30
 3. Dodawanie jednakowych składników
 4. Dodawanie liczb parzystych i nieparzystych
 5. Dodawanie do 100
 6. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem 10 (film)
Odejmowanie
 1. Odejmowanie w zakresie do 30
 2. Odjemna, odjemnik, różnica
 3. Działania z okienkami
 4. Sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania
 5. Odejmowanie w zakresie do 100
Mnożenie i dzielenie
 1. Mnożenie do 30
 2. Działania z okienkiem
 3. Sprawdzanie mnożenia za pomocą dodawania
 4. Mnożenie i dzielenie przez 10
 5. Dzielenie do 30
 6. Mnożenie i dzielenie przez 5
 7. Dzielenie przez podział
 8. Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia
Liczby
 1. Liczby parzyste i nieparzyste
 2. Zapis słowny i liczbowy
 3. Dziesiątki i jedności
 4. Znaki rzymskie
 5. Liczby dwucyfrowe
 6. Znaki rzymskie (film)
Kalendarz i zegar
 1. Obliczenia kalendarzowe
 2. Dni tygodnia
 3. Obliczenia zegarowe
 4. Godziny i minuty
 5. Nazwy miesięcy
 6. Zegar i jednostki czasu (film)
Pieniądze
 1. Obliczenia pieniężne
 2. Banknoty i monety
 3. Banknoty i monety (film)
Kwadraty, piramidy, trójkąty liczbowe
 1. Kwadraty magiczne
 2. Piramidy liczbowe - dodawanie
 3. Trójkąty liczbowe
Rytmy i szeregi
 1. Rytmy
 2. Szeregi
Diagramy, wykresy, tabele
 1. Wykresy i diagramy
 2. Dane z tabeli
Geometria
 1. Linie i odcinki
 2. Rozpoznawanie i nazywanie figur
Miary i pomiary
 1. Ciężar
 2. Długość, szerokość, wysokość
 3. Objętość
Zadania tekstowe
 1. Mnożenie i dzielenie
 2. Dodawanie i odejmowanie
 3. O ile więcej, o ile mniej
 4. Kalendarz i zegar
 5. Obliczenia pieniężne
 6. Miary i pomiary
Język polski

Pytania zostały przygotowane przez nauczycieli i są zgodne z podstawą programową MEN. Rozwiązuj quizy i rozwijaj swoją wiedzę o języku polskim. 

Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Ortografia
 1. "rz" wymienne i niewymienne
 2. Pisownia wyrazów z "u" i "ó"
 3. Pisownia wyrazów z "ą" i "ę"
 4. "nie" z przymiotnikiem
 5. Końcówka "-arz" w nazwach zawodów
 6. "- uje" i "- uję" w czasownikach
 7. Pisownia wyrazów z "ż"
 8. Pisownia wyrazów z "ch"
 9. "ó" niewymienne
 10. Końcówki "-ów" i "-ówka"
 11. Wielka litera
 12. Znaki miękkie
 13. "rz" po spółgłoskach
 14. Pisownia wyrazów z "h" i "ch"
 15. "ó" wymienne
 16. "nie" z czasownikiem
 17. Kolejność alfabetyczna
 18. Wielka i mała litera (film)
Gramatyka
 1. Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły
 2. Sylaby, głoski i litery
 3. Rzeczownik i czasownik
 4. Przymiotniki
 5. Liczebniki
 6. Czasowniki
 7. Zdania oznajmujące i rozkazujące
 8. Rzeczowniki
 9. Przysłówki
 10. Przyimki (na, pod, nad, do)
 11. Czynności i ich wykonawcy w zdaniu
 12. Zdania pytające
 13. Spójniki - łączenie zdań
 14. Rodzaj rzeczownika
 15. Przymiotnik i rzeczownik
 16. Liczba rzeczownika i czasownika
 17. Sylaby, głoski i litery (film)
 18. Rodzaje zdań (film)
 19. Rzeczownik, czasownik i przymiotnik (film)
Sztuka wypowiedzi
 1. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
 2. Rodziny wyrazów
 3. Zdrobnienia i zgrubienia
 4. Wyrazy bliskoznaczne i wieloznaczne
 5. Związki frazeologiczne
 6. Wyrazy dźwiękonaśladowcze
 7. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym (film)
 8. Rodziny wyrazów (film)
Interpunkcja
 1. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania
 2. Przecinek
Czytanie ze zrozumieniem
 1. Teksty informacyjne i instrukcje
 2. Powiedzenia i przysłowia
 3. Zdrowie i higiena
 4. Moda
 5. Dawniej i dziś
 6. Telefon
 7. Rymy
 8. Opis
 9. Wiersze
 10. Kolejność wydarzeń
 11. Bajki, baśnie i legendy
 12. Telewizja
 13. Sport
 14. Opowiadanie
 15. Wspomnienia z wakacji
 16. Komputer
 17. Czytamy książki
 18. Powiedzenia i przysłowia (film)
Edukacja społeczna
 1. Rodzina
 2. Emocje
 3. Środki komunikacji w mieście
 4. Mieszkańcy Europy
 5. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
 6. Szkoła
 7. Obowiązki i zasady
 8. Bezpiecznie na drodze
Sztuka pisania
 1. Ogłoszenie
 2. Życzenia i zaproszenia
 3. List
Kultura
 1. Polska
 2. Fryderyk Chopin
 3. Warszawa
 4. Kraków
 5. Mikołaj Kopernik
 6. Boże Narodzenie i Wielkanoc
Przyroda

Setki ciekawych pytań z Przyrody przygotowanych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej MEN.

Przyroda

Przygotowane przez specjalistów Eduelo pytania z bogatą ilustracją zdjęciową oraz ciekawymi wyjaśnieniami to podstawa nie tylko do utrwalania, ale też rozwijania wiedzy.
Znajomość procesów rządzących światem przyrody oraz wiedza na temat jego elementów pozwola nam pewnie i swobodnie się po nim poruszać oraz traktować go z szacunkiem.
Zaszczepienie ciekawości światem przyrody dzieciom to naszym zdaniem gwarancja ich dalszego rozwoju również w innych dziedzinach nauki.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Rośliny
 1. Budowa roślin
 2. Rośliny w ogrodzie
 3. Rośliny na łące
 4. Drzewa i krzewy owocowe
 5. Wzrost roślin
 6. Rośliny uprawne
 7. Drzewa w lesie
 8. Rośliny w lesie
 9. Rośliny chronione
 10. Od kwiatu do owocu (film)
Świat zwierząt
 1. Zwierzęta leśne
 2. Szkodniki i sprzymierzeńcy
 3. Pszczoły i zapylanie
 4. Zwierzęta na łące
 5. Zwierzęta domowe
 6. Ptaki
 7. Zwierzęta na różnych kontynentach
 8. Zwierzęta hodowlane
 9. Rozmnażanie zwierząt
 10. Produkty pochodzenia zwierzęcego
 11. Zwierzęta w różnych środowiskach
 12. Produkty pochodzenia zwierzęcego (film)
Pory roku
 1. Jesień
 2. Wiosna
 3. Zima
 4. 10 faktów o wiośnie (film)
Polska
 1. Krajobraz
 2. Wieś i miasto
 3. Wisła
 4. Wisła (film)
 5. Krajobrazy Polski (film)
Człowiek
 1. Budowa i rozwój człowieka
 2. Zdrowe odżywianie
 3. Zdrowie i higiena
 4. Piramida zdrowego żywienia (film)
Pogoda
 1. Pogoda i jej składniki
 2. Termometr
 3. Wiatr
 4. Opady i osady atmosferyczne
Środowisko
 1. Bogactwa naturalne
 2. Żywioły
 3. Obszary podbiegunowe
 4. Ochrona przyrody
 5. Układ Słoneczny
Woda i jej stany skupienia
 1. Woda i jej stany skupienia