Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka
Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Dodawanie
 1. Dodawanie w zakresie do 10
 2. Dodawanie w zakresie do 20
Obliczenia pieniężne
 1. Obliczenia pieniężne - odejmowanie w zakresie do 10
 2. Banknoty i monety. Jaka to kwota?
 3. Obliczenia pieniężne - dodawanie w zakresie do 10 (dostępne wkrótce)
Odejmowanie
 1. Odejmowanie w zakresie do 10
 2. Odejmowanie w zakresie do 20
Dodawanie i odejmowanie
 1. Dodawanie i odejmowanie dziesiątek
Orientacja przestrzenna
 1. Wysoko, nisko, blisko, daleko
 2. Lewa, prawa
 3. Na, pod, w, za, przed, obok, wewnątrz, na zewnątrz
 4. W prawo, w lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu
Figury geometryczne
 1. Porównywanie i opisywanie figur geometrycznych
 2. Figury geometryczne - rozpoznawanie i nazywanie
Porównywanie, grupowanie, porządkowanie przedmiotów
 1. Porządkowanie według określonej zasady
 2. Pary
 3. Zbiory
 4. Więcej, mniej, tyle samo
 5. Duży czy mały? Szeroki czy wąski?
Zegar i kalendarz
 1. Rok, miesiąc
 2. Dzień, tydzień
 3. Dni tygodnia
 4. Obliczenia zegarowe
 5. Pełne godziny zegarowe
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie liczb w zakresie 10
 2. Porównywanie liczb w zakresie 20 (dostępne wkrótce)
Liczby
 1. Liczba 9
 2. Liczba 4
 3. Liczba 8
 4. Liczba 3
 5. Liczba 10
 6. Liczba 6
 7. Liczba 2
 8. Liczba 7
 9. Liczba 1
 10. Liczba 5
Język polski
Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Głoski, litery, sylaby
 1. Spółgłoski i samogłoski
 2. Sylaby
 3. Różnica między głoską a literą
Składnia
 1. Różne typy zdań
 2. Zdania wykrzyknikowe
 3. Zdania rozkazujące
 4. Zdania oznajmujące
 5. Zdania pytające
 6. Kolejność zdarzeń
Alfabet i dwuznaki
 1. "Z" i "z"
 2. "C" i "c"
 3. "O" i "o"
 4. "T" i "t"
 5. "L" i "l"
 6. "dz", "dź", "dzi" (dostępne wkrótce)
 7. "G" i "g"
 8. "W" i "w"
 9. "P" i "p"
 10. "B" i "b"
 11. "K" i "k"
 12. "S" i "s"
 13. "ch" (dostępne wkrótce)
 14. "F" i "f"
 15. "N" i "n"
 16. "A" i "a"
 17. "J" i "j"
 18. Litery Ż, ż
 19. "E" i "e"
 20. "U" i "u"
 21. "M" i "m"
 22. "ą" i "ę" (dostępne wkrótce)
 23. "I" i "i"
 24. "R" i "r"
 25. Litery "Ź" i "ź"
 26. "y" (dostępne wkrótce)
 27. "D" i "d"
 28. "Ł" i "ł"
 29. "rz", "sz", "cz" (dostępne wkrótce)
 30. "H" i "h"
Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i rymujące się
 1. Wyrazy bliskoznaczne
 2. Wyrazy rymujące się (dostępne wkrótce)
 3. Wyrazy przeciwstawne
Lektury
 1. Baśnie Andersena - Królowa Śniegu
 2. Zaczarowana zagroda
 3. Dziadek i niedźwiadek
 4. Drzewo do samego nieba
 5. Karolcia
 6. Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą
 7. Oto jest Kasia
 8. Kapelusz Pani Wrony
 9. Cudaczek-Wyśmiewaczek
 10. Dzieci z Bullerbyn (dostępne wkrótce)
 11. Cukierku, Ty łobuzie!
 12. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
 13. Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?
 14. O psie, który jeździł koleją
 15. Asiunia
 16. Sposób na Elfa
 17. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)
 18. Afryka Kazika
Przyroda
Przyroda
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat roślin
 1. Warzywa i owoce
 2. Rośliny w lesie
 3. Drzewa i krzewy
Świat zwierząt
 1. Pszczoły
 2. Zwierzęta domowe
 3. Zwierzęta w lesie
 4. Ptaki
 5. Zwierzęta na wsi
 6. Dzień i noc w świecie zwierząt
Pory roku
 1. Jesień w parku i w lesie
 2. Zima
 3. Lato (dostępne wkrótce)
 4. Jesień w ogrodzie i w sadzie
 5. Wiosna
Pogoda
 1. Pogoda. Kalendarz pogody
 2. Ubiór odpowiedni do pogody
Człowiek
 1. Zdrowe odżywianie
 2. Higiena i zdrowy tryb życia
 3. Zmysły
Edukacja społeczna
Edukacja społeczna
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat wokół mnie
 1. Ekologia (dostępne wkrótce)
 2. Ruch drogowy (dostępne wkrótce)
 3. Bezpieczeństwo i odpoczynek (dostępne wkrótce)
 4. Pierwsza pomoc
W naszej klasie i szkole
 1. W naszej klasie i szkole
Rodzina i tradycje
 1. Moja rodzina
 2. Boże Narodzenie
 3. Moja ojczyzna Polska
Język angielski
Język angielski

Znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Dzięki niej łatwiej porozumiewamy się w podróży i możemy zawierać nowe znajomości. Ale angielski to też klucz do wielu źródeł wiedzy, zagranicznej prasy czy anglojęzycznej literatury.

Quizy z angielskiego w Eduelo zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową dla szkół podstawowych i są podzielone na cztery kategorie:
słownictwo, gramatyka, reagowanie i sprawdź się.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Słownictwo
 1. Liczby 11-20
 2. Pomieszczenia w domu
 3. Wielkanoc
 4. Jedzenie – lunch i deser
 5. Dalsza rodzina i znajomi
 6. Halloween
 7. Klasa i wyposażenie klasy
 8. Czynności ruchowe zwierząt
 9. Liczby 1-10
 10. Cieplejsze ubrania
 11. Zastawa stołowa
 12. Nabiał
 13. Małe zwierzęta
 14. Bliska rodzina
 15. Czynności w klasie
 16. Zabawki - zestaw 1
 17. Dzikie zwierzęta - zestaw 1
 18. Lżejsze ubrania
 19. Owoce
 20. Mięsa i ryby
 21. Kolory
 22. Przybory szkolne
 23. Sporty - czynności
 24. Nastrój
 25. Pogoda
 26. Części ciała - głowa i twarz
 27. Warzywa
 28. Zabawki - zestaw 2
 29. Dzikie zwierzęta - zestaw 2
 30. Przedmioty w domu
 31. Sporty
 32. Zwierzęta gospodarskie
 33. Części ciała
 34. Zawody
 35. Przymiotniki opisujące zabawki
 36. Boże Narodzenie
 37. Przymiotniki opisujące zwierzęta
 38. Zwierzęta domowe
Gramatyka
 1. Do you play tennis every week? – zdania pytające w czasie Present Simple
 2. Can I open the window? - pytanie o pozwolenie
 3. Can you jump? - wyrażanie umiejętności; zdania pytające
 4. I've got a sister. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'have got'
 5. This cat and that dog - zaimki wskazujące this i that
 6. I go to school. – zdania oznajmujące w czasie Present Simple
 7. I can jump. - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące
 8. I can swim. Can you swim? - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące i pytające
 9. I'm swimming. - zdania oznajmujące w czasie Present Continuous
 10. We are students. – zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 11. My crayon and your ruler – zaimki dzierżawcze
 12. I’m running. Are you running? - zdania oznajmujące i pytające w czasie Present Continuous
 13. Stand up! - tryb rozkazujący
 14. We aren't sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 15. I play football every day. – zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasie Present Simple
 16. Let's watch a film. – zdania z konstrukcją "let's"
 17. I'm a student. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 18. Have you got a brother? - zdania pytające z czasownikiem 'have got'
 19. Are you swimming? - zdania pytające w czasie Present Continuous
 20. I'm not sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 21. I don't go to the cinema. – zdania przeczące w czasie Present Simple
 22. Pencil and pencils - liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
 23. It's under the desk. – przyimki miejsca: in, on, under
 24. She's a doctor. - zdania oznajmujące i przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
Reagowanie
 1. Opisywanie umiejętności
 2. Opisywanie przyborów szkolnych i zabawek
 3. Przedstawianie i poznawanie się
 4. Prośby, pozwolenia i podziękowania
 5. Opisywanie przyrody
 6. Zwroty grzecznościowe
 7. Wyrażanie opinii
 8. Opisywanie przynależności
 9. Polecenia w klasie
 10. Opisywanie rodziny
Sprawdź się!
 1. Słownictwo
 2. Reagowanie
 3. Gramatyka