Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka

Około 1000 pytań z matematyki pozwoli Ci pogłębić wiedzę z wszystkich zagadnień wymaganych w drugiej klasie szkoły podstawowej.

Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie iloczynów i ilorazów
 2. Porównywanie sum i różnic
 3. Większe, mniejsze, czy równe?
 4. O ile więcej, o ile mniej
 5. Porównywanie liczb (film)
Dodawanie
 1. Dodawanie do 100
 2. Działania z okienkami
 3. Dodawanie do 30
 4. Dodawanie jednakowych składników
 5. Dodawanie liczb parzystych i nieparzystych
 6. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem 10 (film)
Odejmowanie
 1. Odjemna, odjemnik, różnica
 2. Działania z okienkami
 3. Sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania
 4. Odejmowanie w zakresie do 100
 5. Odejmowanie w zakresie do 30
Mnożenie i dzielenie
 1. Dzielenie do 30
 2. Mnożenie i dzielenie przez 5
 3. Dzielenie przez podział
 4. Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia
 5. Mnożenie do 30
 6. Sprawdzanie mnożenia za pomocą dodawania
 7. Działania z okienkiem
 8. Mnożenie i dzielenie przez 10
Liczby
 1. Dziesiątki i jedności
 2. Zapis słowny i liczbowy
 3. Liczby dwucyfrowe
 4. Liczby parzyste i nieparzyste
 5. Liczby rzymskie
 6. Znaki rzymskie (film)
Kalendarz i zegar
 1. Nazwy miesięcy
 2. Obliczenia kalendarzowe
 3. Dni tygodnia
 4. Obliczenia zegarowe
 5. Godziny i minuty
 6. Zegar i jednostki czasu (film)
Pieniądze
 1. Obliczenia pieniężne
 2. Banknoty i monety
 3. Banknoty i monety (film)
Kwadraty, piramidy, trójkąty liczbowe
 1. Trójkąty liczbowe
 2. Kwadraty magiczne
 3. Piramidy liczbowe - dodawanie
Rytmy i szeregi
 1. Rytmy
 2. Szeregi
Diagramy, wykresy, tabele
 1. Wykresy i diagramy
 2. Dane z tabeli
Geometria
 1. Linie i odcinki
 2. Rozpoznawanie i nazywanie figur
Miary i pomiary
 1. Długość, szerokość, wysokość
 2. Objętość
 3. Ciężar
Zadania tekstowe
 1. Kalendarz i zegar
 2. Obliczenia pieniężne
 3. Miary i pomiary
 4. Mnożenie i dzielenie
 5. Dodawanie i odejmowanie
 6. O ile więcej, o ile mniej
Język polski

Pytania zostały przygotowane przez nauczycieli i są zgodne z podstawą programową MEN. Rozwiązuj quizy i rozwijaj swoją wiedzę o języku polskim. 

Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Ortografia
 1. Znaki miękkie
 2. Pisownia wyrazów z "h" i "ch"
 3. Końcówki "-ów" i "-ówka"
 4. "rz" wymienne i niewymienne
 5. "ó" wymienne
 6. Pisownia wyrazów z "u" i "ó"
 7. "nie" z czasownikiem
 8. "- uje" i "- uję" w czasownikach
 9. Pisownia wyrazów z "ą" i "ę"
 10. Kolejność alfabetyczna
 11. Pisownia wyrazów z "ż"
 12. "nie" z przymiotnikiem
 13. Wielka litera
 14. Pisownia wyrazów z "ch"
 15. Końcówka "-arz" w nazwach zawodów
 16. "rz" po spółgłoskach
 17. "ó" niewymienne
 18. Wielka i mała litera (film)
Gramatyka
 1. Zdania pytające
 2. Przysłówki
 3. Czasowniki
 4. Spójniki - łączenie zdań
 5. Przyimki (na, pod, nad, do)
 6. Rodzaj rzeczownika
 7. Czynności i ich wykonawcy w zdaniu
 8. Sylaby, głoski i litery
 9. Przymiotnik i rzeczownik
 10. Rzeczownik i czasownik
 11. Liczba rzeczownika i czasownika
 12. Zdania oznajmujące i rozkazujące
 13. Przymiotniki
 14. Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły
 15. Rzeczowniki
 16. Liczebniki
 17. Sylaby, głoski i litery (film)
 18. Rodzaje zdań (film)
 19. Rzeczownik, czasownik i przymiotnik (film)
Sztuka wypowiedzi
 1. Wyrazy dźwiękonaśladowcze
 2. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
 3. Rodziny wyrazów
 4. Zdrobnienia i zgrubienia
 5. Wyrazy bliskoznaczne i wieloznaczne
 6. Związki frazeologiczne
 7. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym (film)
 8. Rodziny wyrazów (film)
Interpunkcja
 1. Przecinek
 2. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania
Czytanie ze zrozumieniem
 1. Czytamy książki
 2. Telefon
 3. Moda
 4. Rymy
 5. Dawniej i dziś
 6. Telewizja
 7. Zdrowie i higiena
 8. Opis
 9. Sport
 10. Kolejność wydarzeń
 11. Wiersze
 12. Opowiadanie
 13. Bajki, baśnie i legendy
 14. Teksty informacyjne i instrukcje
 15. Komputer
 16. Wspomnienia z wakacji
 17. Powiedzenia i przysłowia
 18. Powiedzenia i przysłowia (film)
Edukacja społeczna
 1. Rodzina
 2. Emocje
 3. Środki komunikacji w mieście
 4. Mieszkańcy Europy
 5. Szkoła
 6. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
 7. Obowiązki i zasady
 8. Bezpiecznie na drodze
Sztuka pisania
 1. Ogłoszenie
 2. Życzenia i zaproszenia
 3. List
Kultura
 1. Fryderyk Chopin
 2. Warszawa
 3. Kraków
 4. Mikołaj Kopernik
 5. Boże Narodzenie i Wielkanoc
 6. Polska
Przyroda

Setki ciekawych pytań z Przyrody przygotowanych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej MEN.

Przyroda

Przygotowane przez specjalistów Eduelo pytania z bogatą ilustracją zdjęciową oraz ciekawymi wyjaśnieniami to podstawa nie tylko do utrwalania, ale też rozwijania wiedzy.
Znajomość procesów rządzących światem przyrody oraz wiedza na temat jego elementów pozwola nam pewnie i swobodnie się po nim poruszać oraz traktować go z szacunkiem.
Zaszczepienie ciekawości światem przyrody dzieciom to naszym zdaniem gwarancja ich dalszego rozwoju również w innych dziedzinach nauki.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Rośliny
 1. Rośliny w lesie
 2. Rośliny chronione
 3. Rośliny w ogrodzie
 4. Budowa roślin
 5. Rośliny na łące
 6. Wzrost roślin
 7. Drzewa i krzewy owocowe
 8. Rośliny uprawne
 9. Drzewa w lesie
 10. Od kwiatu do owocu (film)
Świat zwierząt
 1. Zwierzęta na łące
 2. Pszczoły i zapylanie
 3. Zwierzęta domowe
 4. Zwierzęta na różnych kontynentach
 5. Ptaki
 6. Zwierzęta hodowlane
 7. Zwierzęta w różnych środowiskach
 8. Rozmnażanie zwierząt
 9. Zwierzęta leśne
 10. Produkty pochodzenia zwierzęcego
 11. Szkodniki i sprzymierzeńcy
 12. Produkty pochodzenia zwierzęcego (film)
Pory roku
 1. Wiosna
 2. Zima
 3. Jesień
 4. 10 faktów o wiośnie (film)
Polska
 1. Wieś i miasto
 2. Wisła
 3. Krajobraz
 4. Wisła (film)
 5. Krajobrazy Polski (film)
Człowiek
 1. Zdrowie i higiena
 2. Budowa i rozwój człowieka
 3. Zdrowe odżywianie
 4. Piramida zdrowego żywienia (film)
Pogoda
 1. Termometr
 2. Wiatr
 3. Opady i osady atmosferyczne
 4. Pogoda i jej składniki
Środowisko
 1. Ochrona przyrody
 2. Układ Słoneczny
 3. Bogactwa naturalne
 4. Wpływ człowieka na środowisko
 5. Obszary podbiegunowe
 6. Żywioły
Woda i jej stany skupienia
 1. Woda i jej stany skupienia