Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka
Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Dodawanie
 1. Dodawanie w zakresie do 10
 2. Dodawanie w zakresie do 20
Obliczenia pieniężne
 1. Obliczenia pieniężne - dodawanie w zakresie do 10 (dostępne wkrótce)
 2. Obliczenia pieniężne - odejmowanie w zakresie do 10
 3. Banknoty i monety. Jaka to kwota?
Odejmowanie
 1. Odejmowanie w zakresie do 10
 2. Odejmowanie w zakresie do 20
Dodawanie i odejmowanie
 1. Dodawanie i odejmowanie dziesiątek
Orientacja przestrzenna
 1. Lewa, prawa
 2. Na, pod, w, za, przed, obok, wewnątrz, na zewnątrz
 3. W prawo, w lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu
 4. Wysoko, nisko, blisko, daleko
Figury geometryczne
 1. Figury geometryczne - rozpoznawanie i nazywanie
 2. Porównywanie i opisywanie figur geometrycznych
Porównywanie, grupowanie, porządkowanie przedmiotów
 1. Zbiory
 2. Duży czy mały? Szeroki czy wąski?
 3. Więcej, mniej, tyle samo
 4. Porządkowanie według określonej zasady
 5. Pary
Zegar i kalendarz
 1. Obliczenia zegarowe
 2. Pełne godziny zegarowe
 3. Rok, miesiąc
 4. Dzień, tydzień
 5. Dni tygodnia
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie liczb w zakresie 20 (dostępne wkrótce)
 2. Porównywanie liczb w zakresie 10
Liczby
 1. Liczba 7
 2. Liczba 1
 3. Liczba 5
 4. Liczba 9
 5. Liczba 4
 6. Liczba 8
 7. Liczba 3
 8. Liczba 6
 9. Liczba 2
 10. Liczba 10
Język polski
Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Głoski, litery, sylaby
 1. Sylaby
 2. Różnica między głoską a literą
 3. Spółgłoski i samogłoski
Składnia
 1. Zdania rozkazujące (dostępne wkrótce)
 2. Zdania pytające (dostępne wkrótce)
 3. Kolejność zdarzeń (dostępne wkrótce)
 4. Zdania oznajmujące (dostępne wkrótce)
 5. Różne typy zdań (dostępne wkrótce)
 6. Zdania wykrzyknikowe (dostępne wkrótce)
Alfabet i dwuznaki
 1. Litery Ż, ż (dostępne wkrótce)
 2. "F" i "f"
 3. "U" i "u" (dostępne wkrótce)
 4. "Ł" i "ł"
 5. "ą" i "ę" (dostępne wkrótce)
 6. "A" i "a"
 7. "J" i "j"
 8. "R" i "r" (dostępne wkrótce)
 9. Litery "Ź" i "ź" (dostępne wkrótce)
 10. "E" i "e"
 11. "T" i "t"
 12. "rz", "sz", "cz" (dostępne wkrótce)
 13. "I" i "i"
 14. "Z" i "z" (dostępne wkrótce)
 15. "D" i "d"
 16. "P" i "p" (dostępne wkrótce)
 17. "dz", "dź", "dzi" (dostępne wkrótce)
 18. "H" i "h"
 19. "W" i "w" (dostępne wkrótce)
 20. "O" i "o"
 21. "N" i "n"
 22. "C" i "c"
 23. "L" i "l"
 24. "S" i "s" (dostępne wkrótce)
 25. "ch" (dostępne wkrótce)
 26. "G" i "g"
 27. "M" i "m"
 28. "B" i "b"
 29. "K" i "k"
Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i rymujące się
 1. Wyrazy przeciwstawne (dostępne wkrótce)
 2. Wyrazy bliskoznaczne
 3. Wyrazy rymujące się (dostępne wkrótce)
Lektury
 1. Asiunia
 2. Sposób na Elfa
 3. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)
 4. Afryka Kazika
 5. Baśnie Andersena - Królowa Śniegu
 6. Zaczarowana zagroda
 7. Dziadek i niedźwiadek
 8. Drzewo do samego nieba
 9. Karolcia
 10. Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą
 11. Oto jest Kasia
 12. Kapelusz Pani Wrony
 13. Cudaczek-Wyśmiewaczek
 14. Cukierku, Ty łobuzie!
 15. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
 16. Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?
 17. O psie, który jeździł koleją
 18. Dzieci z Bullerbyn (dostępne wkrótce)
Przyroda
Przyroda
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat roślin
 1. Rośliny w lesie
 2. Drzewa i krzewy
 3. Warzywa i owoce
Świat zwierząt
 1. Ptaki
 2. Zwierzęta na wsi (dostępne wkrótce)
 3. Dzień i noc w świecie zwierząt (dostępne wkrótce)
 4. Pszczoły
 5. Zwierzęta domowe
 6. Zwierzęta w lesie
Pory roku
 1. Wiosna
 2. Jesień w ogrodzie i w sadzie
 3. Jesień w parku i w lesie
 4. Zima (dostępne wkrótce)
 5. Lato (dostępne wkrótce)
Pogoda
 1. Pogoda. Kalendarz pogody
 2. Ubiór odpowiedni do pogody
Człowiek
 1. Higiena i zdrowy tryb życia
 2. Zmysły
 3. Zdrowe odżywianie
Edukacja społeczna
Edukacja społeczna
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat wokół mnie
 1. Ruch drogowy (dostępne wkrótce)
 2. Bezpieczeństwo i odpoczynek (dostępne wkrótce)
 3. Ekologia (dostępne wkrótce)
 4. Pierwsza pomoc
W naszej klasie i szkole
 1. W naszej klasie i szkole
Rodzina i tradycje
 1. Moja ojczyzna Polska
 2. Moja rodzina
 3. Boże Narodzenie
Język angielski
Język angielski

Znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Dzięki niej łatwiej porozumiewamy się w podróży i możemy zawierać nowe znajomości. Ale angielski to też klucz do wielu źródeł wiedzy, zagranicznej prasy czy anglojęzycznej literatury.

Quizy z angielskiego w Eduelo zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową dla szkół podstawowych i są podzielone na cztery kategorie:
słownictwo, gramatyka, reagowanie i sprawdź się.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Słownictwo
 1. Przedmioty w domu
 2. Halloween
 3. Czynności ruchowe zwierząt
 4. Części ciała
 5. Zastawa stołowa
 6. Liczby 1-10
 7. Nabiał
 8. Małe zwierzęta
 9. Pomieszczenia w domu
 10. Zabawki - zestaw 1
 11. Dzikie zwierzęta - zestaw 1
 12. Dalsza rodzina i znajomi
 13. Owoce
 14. Klasa i wyposażenie klasy
 15. Mięsa i ryby
 16. Kolory
 17. Cieplejsze ubrania
 18. Sporty - czynności
 19. Nastrój
 20. Pogoda
 21. Bliska rodzina
 22. Warzywa
 23. Czynności w klasie
 24. Zabawki - zestaw 2
 25. Dzikie zwierzęta - zestaw 2
 26. Lżejsze ubrania
 27. Sporty
 28. Zwierzęta gospodarskie
 29. Zawody
 30. Przymiotniki opisujące zabawki
 31. Przybory szkolne
 32. Boże Narodzenie
 33. Przymiotniki opisujące zwierzęta
 34. Zwierzęta domowe
 35. Części ciała - głowa i twarz
 36. Wielkanoc
 37. Liczby 11-20
 38. Jedzenie – lunch i deser
Gramatyka
 1. Can I open the window? - pytanie o pozwolenie
 2. Can you jump? - wyrażanie umiejętności; zdania pytające
 3. I've got a sister. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'have got'
 4. Let's watch a film. – zdania z konstrukcją "let's"
 5. This cat and that dog - zaimki wskazujące this i that
 6. I go to school. – zdania oznajmujące w czasie Present Simple
 7. I can jump. - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące
 8. I can swim. Can you swim? - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące i pytające
 9. I'm swimming. - zdania oznajmujące w czasie Present Continuous
 10. It's under the desk. – przyimki miejsca: in, on, under
 11. We are students. – zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 12. I’m running. Are you running? - zdania oznajmujące i pytające w czasie Present Continuous
 13. Stand up! - tryb rozkazujący
 14. We aren't sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 15. I play football every day. – zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasie Present Simple
 16. I'm a student. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 17. Have you got a brother? - zdania pytające z czasownikiem 'have got'
 18. Are you swimming? - zdania pytające w czasie Present Continuous
 19. I'm not sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 20. I don't go to the cinema. – zdania przeczące w czasie Present Simple
 21. Pencil and pencils - liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
 22. She's a doctor. - zdania oznajmujące i przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 23. My crayon and your ruler – zaimki dzierżawcze
 24. Do you play tennis every week? – zdania pytające w czasie Present Simple
Reagowanie
 1. Wyrażanie opinii
 2. Przedstawianie i poznawanie się
 3. Opisywanie przynależności
 4. Polecenia w klasie
 5. Zwroty grzecznościowe
 6. Opisywanie umiejętności
 7. Opisywanie przyborów szkolnych i zabawek
 8. Prośby, pozwolenia i podziękowania
 9. Opisywanie przyrody
 10. Opisywanie rodziny
Sprawdź się!
 1. Gramatyka
 2. Słownictwo
 3. Reagowanie