Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEiN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka
Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Dodawanie
 1. Dodawanie w zakresie do 10
 2. Dodawanie w zakresie do 20
Obliczenia pieniężne
 1. Banknoty i monety. Jaka to kwota?
 2. Obliczenia pieniężne - odejmowanie w zakresie do 10
 3. Obliczenia pieniężne - dodawanie w zakresie do 10
Odejmowanie
 1. Odejmowanie w zakresie do 10
 2. Odejmowanie w zakresie do 20
Dodawanie i odejmowanie
 1. Dodawanie i odejmowanie dziesiątek
Orientacja przestrzenna
 1. W prawo, w lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu
 2. Wysoko, nisko, blisko, daleko
 3. Lewa, prawa
 4. Na, pod, w, za, przed, obok, wewnątrz, na zewnątrz
Figury geometryczne
 1. Porównywanie i opisywanie figur geometrycznych
 2. Figury geometryczne - rozpoznawanie i nazywanie
Porównywanie, grupowanie, porządkowanie przedmiotów
 1. Więcej, mniej, tyle samo
 2. Pary
 3. Zbiory
 4. Duży czy mały? Szeroki czy wąski?
 5. Porządkowanie według określonej zasady
Zegar i kalendarz
 1. Rok, miesiąc
 2. Dzień, tydzień
 3. Dni tygodnia
 4. Obliczenia zegarowe
 5. Pełne godziny zegarowe
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie liczb w zakresie 20 (dostępne wkrótce)
 2. Porównywanie liczb w zakresie 10
Liczby
 1. Liczba 4
 2. Liczba 8
 3. Liczba 3
 4. Liczba 10
 5. Liczba 6
 6. Liczba 2
 7. Liczba 7
 8. Liczba 1
 9. Liczba 5
 10. Liczba 9
Język polski
Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Głoski, litery, sylaby
 1. Różnica między głoską a literą
 2. Spółgłoski i samogłoski
 3. Sylaby
Składnia
 1. Różne typy zdań
 2. Zdania oznajmujące
 3. Zdania wykrzyknikowe
 4. Zdania rozkazujące
 5. Zdania pytające
 6. Kolejność zdarzeń
Alfabet i dwuznaki
 1. "P" i "p"
 2. "W" i "w"
 3. "I" i "i"
 4. "S" i "s"
 5. "D" i "d"
 6. "ch" (dostępne wkrótce)
 7. "N" i "n"
 8. "H" i "h"
 9. "C" i "c"
 10. Litery Ż, ż
 11. "O" i "o"
 12. "L" i "l"
 13. "M" i "m"
 14. "U" i "u"
 15. "G" i "g"
 16. "ą" i "ę" (dostępne wkrótce)
 17. "R" i "r"
 18. "B" i "b"
 19. Litery "Ź" i "ź"
 20. "K" i "k"
 21. "y" (dostępne wkrótce)
 22. "Ł" i "ł"
 23. "F" i "f"
 24. "rz", "sz", "cz" (dostępne wkrótce)
 25. "A" i "a"
 26. "Z" i "z"
 27. "J" i "j"
 28. "T" i "t"
 29. "E" i "e"
 30. "dz", "dź", "dzi" (dostępne wkrótce)
Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i rymujące się
 1. Wyrazy rymujące się
 2. Wyrazy przeciwstawne
 3. Wyrazy bliskoznaczne
Lektury
 1. Drzewo do samego nieba
 2. Karolcia
 3. Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą
 4. Oto jest Kasia
 5. Dziewczynka z parku
 6. Kapelusz Pani Wrony
 7. Cudaczek-Wyśmiewaczek
 8. Dzieci z Bullerbyn
 9. Cukierku, Ty łobuzie!
 10. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
 11. Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?
 12. O psie, który jeździł koleją
 13. Asiunia
 14. Sposób na Elfa
 15. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)
 16. Afryka Kazika
 17. Baśnie Andersena - Królowa Śniegu
 18. Zaczarowana zagroda
 19. Dziadek i niedźwiadek
Przyroda

Setki ciekawych pytań z Przyrody przygotowanych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej MEN.

Przyroda

Przygotowane przez specjalistów Eduelo pytania z bogatą ilustracją zdjęciową oraz ciekawymi wyjaśnieniami to podstawa nie tylko do utrwalania, ale też rozwijania wiedzy.
Znajomość procesów rządzących światem przyrody oraz wiedza na temat jego elementów pozwola nam pewnie i swobodnie się po nim poruszać oraz traktować go z szacunkiem.
Zaszczepienie ciekawości światem przyrody dzieciom to naszym zdaniem gwarancja ich dalszego rozwoju również w innych dziedzinach nauki.

 
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat roślin
 1. Drzewa i krzewy
 2. Warzywa i owoce
 3. Rośliny w lesie
Świat zwierząt
 1. Dzień i noc w świecie zwierząt
 2. Pszczoły
 3. Zwierzęta domowe
 4. Zwierzęta w lesie
 5. Ptaki
 6. Zwierzęta na wsi
Pory roku
 1. Zima
 2. Jesień w ogrodzie i w sadzie
 3. Lato (dostępne wkrótce)
 4. Jesień w parku i w lesie
 5. Wiosna
Pogoda
 1. Ubiór odpowiedni do pogody
 2. Pogoda. Kalendarz pogody
Człowiek
 1. Zmysły
 2. Zdrowe odżywianie
 3. Higiena i zdrowy tryb życia
Edukacja społeczna
Edukacja społeczna
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat wokół mnie
 1. Bezpieczeństwo i odpoczynek
 2. Pierwsza pomoc
 3. Ekologia (dostępne wkrótce)
 4. Ruch drogowy (dostępne wkrótce)
W naszej klasie i szkole
 1. W naszej klasie i szkole
Rodzina i tradycje
 1. Moja rodzina
 2. Boże Narodzenie
 3. Moja ojczyzna Polska
Język angielski
Język angielski

Znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Dzięki niej łatwiej porozumiewamy się w podróży i możemy zawierać nowe znajomości. Ale angielski to też klucz do wielu źródeł wiedzy, zagranicznej prasy czy anglojęzycznej literatury.

Quizy z angielskiego w Eduelo zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową dla szkół podstawowych i są podzielone na cztery kategorie:
słownictwo, gramatyka, reagowanie i sprawdź się.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Słownictwo
 1. Kolory
 2. Cieplejsze ubrania
 3. Sporty - czynności
 4. Nastrój
 5. Bliska rodzina
 6. Pogoda
 7. Czynności w klasie
 8. Warzywa
 9. Zabawki - zestaw 2
 10. Dzikie zwierzęta - zestaw 2
 11. Lżejsze ubrania
 12. Sporty
 13. Zwierzęta gospodarskie
 14. Przymiotniki opisujące zabawki
 15. Przybory szkolne
 16. Zawody
 17. Boże Narodzenie
 18. Przymiotniki opisujące zwierzęta
 19. Części ciała - głowa i twarz
 20. Zwierzęta domowe
 21. Wielkanoc
 22. Liczby 11-20
 23. Jedzenie – lunch i deser
 24. Przedmioty w domu
 25. Halloween
 26. Czynności ruchowe zwierząt
 27. Części ciała
 28. Zastawa stołowa
 29. Liczby 1-10
 30. Nabiał
 31. Małe zwierzęta
 32. Pomieszczenia w domu
 33. Zabawki - zestaw 1
 34. Dzikie zwierzęta - zestaw 1
 35. Dalsza rodzina i znajomi
 36. Klasa i wyposażenie klasy
 37. Owoce
 38. Mięsa i ryby
 39. House (Dom) (film)
 40. Clothes (Ubrania) (film)
 41. Family and friends (Rodzina i znajomi) (film)
 42. Fruits and vegetables (Owoce i warzywa) (film)
 43. Christmas (Boże Narodzenie) (film)
 44. School tools (Przybory szkolne) (film)
 45. Easter (Wielkanoc) (film)
 46. Meat, fish and snacks (Mięsa, ryby i przekąski) (film)
 47. Toys (Zabawki) (film)
 48. Body parts (Części ciała) (film)
Gramatyka
 1. Stand up! - tryb rozkazujący
 2. We aren't sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 3. I play football every day. – zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasie Present Simple
 4. I'm a student. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 5. Have you got a brother? - zdania pytające z czasownikiem 'have got'
 6. My crayon and your ruler – zaimki dzierżawcze
 7. Are you swimming? - zdania pytające w czasie Present Continuous
 8. I'm not sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 9. I don't go to the cinema. – zdania przeczące w czasie Present Simple
 10. Pencil and pencils - liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
 11. She's a doctor. - zdania oznajmujące i przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 12. Let's watch a film. – zdania z konstrukcją "let's"
 13. Do you play tennis every week? – zdania pytające w czasie Present Simple
 14. Can I open the window? - pytanie o pozwolenie
 15. Can you jump? - wyrażanie umiejętności; zdania pytające
 16. I've got a sister. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'have got'
 17. This cat and that dog - zaimki wskazujące this i that
 18. It's under the desk. – przyimki miejsca: in, on, under
 19. I go to school. – zdania oznajmujące w czasie Present Simple
 20. I can jump. - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące
 21. I can swim. Can you swim? - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące i pytające
 22. I'm swimming. - zdania oznajmujące w czasie Present Continuous
 23. We are students. – zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 24. I’m running. Are you running? - zdania oznajmujące i pytające w czasie Present Continuous
Reagowanie
 1. Prośby, pozwolenia i podziękowania
 2. Opisywanie przyrody
 3. Wyrażanie opinii
 4. Opisywanie rodziny
 5. Opisywanie przynależności
 6. Przedstawianie i poznawanie się
 7. Polecenia w klasie
 8. Opisywanie umiejętności
 9. Zwroty grzecznościowe
 10. Opisywanie przyborów szkolnych i zabawek
Sprawdź się!
 1. Słownictwo
 2. Reagowanie
 3. Gramatyka