Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEiN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka
Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Dodawanie
 1. Dodawanie w zakresie do 20
 2. Dodawanie w zakresie do 10
Dodawanie i odejmowanie
 1. Dodawanie i odejmowanie dziesiątek
Figury geometryczne
 1. Figury geometryczne - rozpoznawanie i nazywanie
 2. Porównywanie i opisywanie figur geometrycznych
Liczby
 1. Liczba 1
 2. Liczba 2
 3. Liczba 3
 4. Liczba 4
 5. Liczba 5
 6. Liczba 6
 7. Liczba 7
 8. Liczba 8
 9. Liczba 9
 10. Liczba 10
Obliczenia pieniężne
 1. Banknoty i monety. Jaka to kwota?
 2. Obliczenia pieniężne - odejmowanie w zakresie do 10
 3. Obliczenia pieniężne - dodawanie w zakresie do 10
Odejmowanie
 1. Odejmowanie w zakresie do 10
 2. Odejmowanie w zakresie do 20
Orientacja przestrzenna
 1. Na, pod, w, za, przed, obok, wewnątrz, na zewnątrz
 2. Lewa, prawa
 3. W prawo, w lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu
 4. Wysoko, nisko, blisko, daleko
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie liczb w zakresie 10
 2. Porównywanie liczb w zakresie 20 (dostępne wkrótce)
Porównywanie, grupowanie, porządkowanie przedmiotów
 1. Zbiory
 2. Duży czy mały? Szeroki czy wąski?
 3. Porządkowanie według określonej zasady
 4. Pary
 5. Więcej, mniej, tyle samo
Zegar i kalendarz
 1. Dni tygodnia
 2. Dzień, tydzień
 3. Rok, miesiąc
 4. Pełne godziny zegarowe
 5. Obliczenia zegarowe
Język polski
Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Alfabet i dwuznaki
 1. "A" i "a"
 2. "B" i "b"
 3. "C" i "c"
 4. "D" i "d"
 5. "E" i "e"
 6. "F" i "f"
 7. "G" i "g"
 8. "H" i "h"
 9. "I" i "i"
 10. "J" i "j"
 11. "K" i "k"
 12. "L" i "l"
 13. "Ł" i "ł"
 14. "M" i "m"
 15. "N" i "n"
 16. "O" i "o"
 17. "P" i "p"
 18. "R" i "r"
 19. "S" i "s"
 20. "T" i "t"
 21. "U" i "u"
 22. "W" i "w"
 23. "Z" i "z"
 24. Litery "Ź" i "ź"
 25. Litery Ż, ż
 26. "ch" (dostępne wkrótce)
 27. "dz", "dź", "dzi" (dostępne wkrótce)
 28. "rz", "sz", "cz" (dostępne wkrótce)
 29. "ą" i "ę" (dostępne wkrótce)
 30. "y" (dostępne wkrótce)
Głoski, litery, sylaby
 1. Różnica między głoską a literą
 2. Spółgłoski i samogłoski
 3. Sylaby
Lektury
 1. Asiunia
 2. Cukierku, Ty łobuzie!
 3. Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą
 4. Zaczarowana zagroda
 5. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)
 6. Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?
 7. Kapelusz Pani Wrony
 8. Drzewo do samego nieba
 9. O psie, który jeździł koleją
 10. Baśnie Andersena - Królowa Śniegu
 11. Sposób na Elfa
 12. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
 13. Oto jest Kasia
 14. Dziadek i niedźwiadek
 15. Afryka Kazika
 16. Cudaczek-Wyśmiewaczek
 17. Karolcia
 18. Dzieci z Bullerbyn
 19. Dziewczynka z parku
Składnia
 1. Zdania oznajmujące
 2. Zdania pytające
 3. Zdania rozkazujące
 4. Zdania wykrzyknikowe
 5. Różne typy zdań
 6. Kolejność zdarzeń
Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i rymujące się
 1. Wyrazy bliskoznaczne
 2. Wyrazy przeciwstawne
 3. Wyrazy rymujące się
Przyroda

Setki ciekawych pytań z Przyrody przygotowanych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej MEN.

Przyroda

Przygotowane przez specjalistów Eduelo pytania z bogatą ilustracją zdjęciową oraz ciekawymi wyjaśnieniami to podstawa nie tylko do utrwalania, ale też rozwijania wiedzy.
Znajomość procesów rządzących światem przyrody oraz wiedza na temat jego elementów pozwola nam pewnie i swobodnie się po nim poruszać oraz traktować go z szacunkiem.
Zaszczepienie ciekawości światem przyrody dzieciom to naszym zdaniem gwarancja ich dalszego rozwoju również w innych dziedzinach nauki.

 
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Człowiek
 1. Zmysły
 2. Zdrowe odżywianie
 3. Higiena i zdrowy tryb życia
Pogoda
 1. Pogoda. Kalendarz pogody
 2. Ubiór odpowiedni do pogody
Pory roku
 1. Jesień w parku i w lesie
 2. Jesień w ogrodzie i w sadzie
 3. Wiosna
 4. Lato (dostępne wkrótce)
 5. Zima
Świat roślin
 1. Drzewa i krzewy
 2. Rośliny w lesie
 3. Warzywa i owoce
Świat zwierząt
 1. Ptaki
 2. Zwierzęta domowe
 3. Zwierzęta na wsi
 4. Zwierzęta w lesie
 5. Pszczoły
 6. Dzień i noc w świecie zwierząt
Edukacja społeczna
Edukacja społeczna
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Rodzina i tradycje
 1. Moja rodzina
 2. Moja ojczyzna Polska
 3. Boże Narodzenie
Świat wokół mnie
 1. Ruch drogowy (dostępne wkrótce)
 2. Pierwsza pomoc
 3. Bezpieczeństwo i odpoczynek
 4. Ekologia
W naszej klasie i szkole
 1. W naszej klasie i szkole
Język angielski
Język angielski

Znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Dzięki niej łatwiej porozumiewamy się w podróży i możemy zawierać nowe znajomości. Ale angielski to też klucz do wielu źródeł wiedzy, zagranicznej prasy czy anglojęzycznej literatury.

Quizy z angielskiego w Eduelo zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową dla szkół podstawowych i są podzielone na cztery kategorie:
słownictwo, gramatyka, reagowanie i sprawdź się.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Gramatyka
 1. Stand up! - tryb rozkazujący
 2. Can I open the window? - pytanie o pozwolenie
 3. Pencil and pencils - liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
 4. I'm swimming. - zdania oznajmujące w czasie Present Continuous
 5. This cat and that dog - zaimki wskazujące this i that
 6. Are you swimming? - zdania pytające w czasie Present Continuous
 7. I can jump. - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące
 8. Can you jump? - wyrażanie umiejętności; zdania pytające
 9. I'm a student. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 10. We are students. – zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 11. I'm not sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 12. We aren't sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 13. I can swim. Can you swim? - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące i pytające
 14. I've got a sister. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'have got'
 15. She's a doctor. - zdania oznajmujące i przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 16. Have you got a brother? - zdania pytające z czasownikiem 'have got'
 17. I’m running. Are you running? - zdania oznajmujące i pytające w czasie Present Continuous
 18. I go to school. – zdania oznajmujące w czasie Present Simple
 19. Do you play tennis every week? – zdania pytające w czasie Present Simple
 20. I don't go to the cinema. – zdania przeczące w czasie Present Simple
 21. I play football every day. – zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasie Present Simple
 22. Let's watch a film. – zdania z konstrukcją "let's"
 23. My crayon and your ruler – zaimki dzierżawcze
 24. It's under the desk. – przyimki miejsca: in, on, under
Reagowanie
 1. Zwroty grzecznościowe
 2. Przedstawianie i poznawanie się
 3. Opisywanie rodziny
 4. Polecenia w klasie
 5. Prośby, pozwolenia i podziękowania
 6. Opisywanie umiejętności
 7. Opisywanie przynależności
 8. Wyrażanie opinii
 9. Opisywanie przyrody
 10. Opisywanie przyborów szkolnych i zabawek
Sprawdź się!
 1. Gramatyka
 2. Reagowanie
 3. Słownictwo
Słownictwo
 1. Liczby 1-10
 2. Liczby 11-20
 3. Pogoda
 4. Lżejsze ubrania
 5. Cieplejsze ubrania
 6. Kolory
 7. Nastrój
 8. Bliska rodzina
 9. Dalsza rodzina i znajomi
 10. Zawody
 11. Części ciała
 12. Części ciała - głowa i twarz
 13. Owoce
 14. Warzywa
 15. Mięsa i ryby
 16. Nabiał
 17. Jedzenie – lunch i deser
 18. Pomieszczenia w domu
 19. Przedmioty w domu
 20. Zastawa stołowa
 21. Przybory szkolne
 22. Czynności w klasie
 23. Klasa i wyposażenie klasy
 24. Sporty
 25. Sporty - czynności
 26. Zabawki - zestaw 2
 27. Zabawki - zestaw 1
 28. Przymiotniki opisujące zabawki
 29. Zwierzęta domowe
 30. Zwierzęta gospodarskie
 31. Dzikie zwierzęta - zestaw 1
 32. Dzikie zwierzęta - zestaw 2
 33. Małe zwierzęta
 34. Przymiotniki opisujące zwierzęta
 35. Czynności ruchowe zwierząt
 36. Wielkanoc
 37. Halloween
 38. Boże Narodzenie
 39. Fruits and vegetables (Owoce i warzywa) (film)
 40. Family and friends (Rodzina i znajomi) (film)
 41. School tools (Przybory szkolne) (film)
 42. Christmas (Boże Narodzenie) (film)
 43. Toys (Zabawki) (film)
 44. Easter (Wielkanoc) (film)
 45. Meat, fish and snacks (Mięsa, ryby i przekąski) (film)
 46. House (Dom) (film)
 47. Body parts (Części ciała) (film)
 48. Clothes (Ubrania) (film)