Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEiN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka
Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Dodawanie
 1. Dodawanie w zakresie do 10
 2. Dodawanie w zakresie do 20
Dodawanie i odejmowanie
 1. Dodawanie i odejmowanie dziesiątek
Figury geometryczne
 1. Figury geometryczne - rozpoznawanie i nazywanie
 2. Porównywanie i opisywanie figur geometrycznych
Liczby
 1. Liczba 1
 2. Liczba 2
 3. Liczba 3
 4. Liczba 4
 5. Liczba 5
 6. Liczba 6
 7. Liczba 7
 8. Liczba 8
 9. Liczba 9
 10. Liczba 10
Obliczenia pieniężne
 1. Banknoty i monety. Jaka to kwota?
 2. Obliczenia pieniężne - odejmowanie w zakresie do 10
 3. Obliczenia pieniężne - dodawanie w zakresie do 10
Odejmowanie
 1. Odejmowanie w zakresie do 20
 2. Odejmowanie w zakresie do 10
Orientacja przestrzenna
 1. Na, pod, w, za, przed, obok, wewnątrz, na zewnątrz
 2. Lewa, prawa
 3. W prawo, w lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu
 4. Wysoko, nisko, blisko, daleko
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie liczb w zakresie 10
 2. Porównywanie liczb w zakresie 20 (dostępne wkrótce)
Porównywanie, grupowanie, porządkowanie przedmiotów
 1. Zbiory
 2. Duży czy mały? Szeroki czy wąski?
 3. Porządkowanie według określonej zasady
 4. Pary
 5. Więcej, mniej, tyle samo
Zegar i kalendarz
 1. Dni tygodnia
 2. Dzień, tydzień
 3. Rok, miesiąc
 4. Pełne godziny zegarowe
 5. Obliczenia zegarowe
Język polski
Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Alfabet i dwuznaki
 1. "A" i "a"
 2. "B" i "b"
 3. "C" i "c"
 4. "D" i "d"
 5. "E" i "e"
 6. "F" i "f"
 7. "G" i "g"
 8. "H" i "h"
 9. "I" i "i"
 10. "J" i "j"
 11. "K" i "k"
 12. "L" i "l"
 13. "Ł" i "ł"
 14. "M" i "m"
 15. "N" i "n"
 16. "O" i "o"
 17. "P" i "p"
 18. "R" i "r"
 19. "S" i "s"
 20. "T" i "t"
 21. "U" i "u"
 22. "W" i "w"
 23. "Z" i "z"
 24. Litery "Ź" i "ź"
 25. Litery Ż, ż
 26. "ch" (dostępne wkrótce)
 27. "dz", "dź", "dzi" (dostępne wkrótce)
 28. "rz", "sz", "cz" (dostępne wkrótce)
 29. "ą" i "ę" (dostępne wkrótce)
 30. "y" (dostępne wkrótce)
Głoski, litery, sylaby
 1. Różnica między głoską a literą
 2. Spółgłoski i samogłoski
 3. Sylaby
Lektury
 1. Asiunia
 2. Cukierku, Ty łobuzie!
 3. Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą
 4. Zaczarowana zagroda
 5. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)
 6. Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?
 7. Kapelusz Pani Wrony
 8. O psie, który jeździł koleją
 9. Drzewo do samego nieba
 10. Baśnie Andersena - Królowa Śniegu
 11. Sposób na Elfa
 12. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
 13. Oto jest Kasia
 14. Dziadek i niedźwiadek
 15. Afryka Kazika
 16. Cudaczek-Wyśmiewaczek
 17. Karolcia
 18. Dzieci z Bullerbyn
 19. Dziewczynka z parku
Składnia
 1. Zdania oznajmujące
 2. Zdania pytające
 3. Zdania rozkazujące
 4. Zdania wykrzyknikowe
 5. Różne typy zdań
 6. Kolejność zdarzeń
Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i rymujące się
 1. Wyrazy bliskoznaczne
 2. Wyrazy przeciwstawne
 3. Wyrazy rymujące się
Przyroda

Setki ciekawych pytań z Przyrody przygotowanych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej MEN.

Przyroda

Przygotowane przez specjalistów Eduelo pytania z bogatą ilustracją zdjęciową oraz ciekawymi wyjaśnieniami to podstawa nie tylko do utrwalania, ale też rozwijania wiedzy.
Znajomość procesów rządzących światem przyrody oraz wiedza na temat jego elementów pozwola nam pewnie i swobodnie się po nim poruszać oraz traktować go z szacunkiem.
Zaszczepienie ciekawości światem przyrody dzieciom to naszym zdaniem gwarancja ich dalszego rozwoju również w innych dziedzinach nauki.

 
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Człowiek
 1. Zmysły
 2. Zdrowe odżywianie
 3. Higiena i zdrowy tryb życia
Pogoda
 1. Pogoda. Kalendarz pogody
 2. Ubiór odpowiedni do pogody
Pory roku
 1. Jesień w parku i w lesie
 2. Jesień w ogrodzie i w sadzie
 3. Wiosna
 4. Lato (dostępne wkrótce)
 5. Zima
Świat roślin
 1. Drzewa i krzewy
 2. Rośliny w lesie
 3. Warzywa i owoce
Świat zwierząt
 1. Ptaki
 2. Zwierzęta domowe
 3. Zwierzęta na wsi
 4. Zwierzęta w lesie
 5. Pszczoły
 6. Dzień i noc w świecie zwierząt
Edukacja społeczna
Edukacja społeczna
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Rodzina i tradycje
 1. Moja rodzina
 2. Moja ojczyzna Polska
 3. Boże Narodzenie
Świat wokół mnie
 1. Ruch drogowy (dostępne wkrótce)
 2. Pierwsza pomoc
 3. Bezpieczeństwo i odpoczynek
 4. Ekologia
W naszej klasie i szkole
 1. W naszej klasie i szkole
Język angielski
Język angielski

Znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Dzięki niej łatwiej porozumiewamy się w podróży i możemy zawierać nowe znajomości. Ale angielski to też klucz do wielu źródeł wiedzy, zagranicznej prasy czy anglojęzycznej literatury.

Quizy z angielskiego w Eduelo zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową dla szkół podstawowych i są podzielone na cztery kategorie:
słownictwo, gramatyka, reagowanie i sprawdź się.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Gramatyka
 1. Stand up! - tryb rozkazujący
 2. Can I open the window? - pytanie o pozwolenie
 3. Pencil and pencils - liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
 4. I'm swimming. - zdania oznajmujące w czasie Present Continuous
 5. This cat and that dog - zaimki wskazujące this i that
 6. Are you swimming? - zdania pytające w czasie Present Continuous
 7. I can jump. - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące
 8. Can you jump? - wyrażanie umiejętności; zdania pytające
 9. I'm a student. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 10. We are students. – zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 11. I'm not sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 12. We aren't sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 13. I can swim. Can you swim? - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące i pytające
 14. I've got a sister. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'have got'
 15. She's a doctor. - zdania oznajmujące i przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 16. Have you got a brother? - zdania pytające z czasownikiem 'have got'
 17. I’m running. Are you running? - zdania oznajmujące i pytające w czasie Present Continuous
 18. I go to school. – zdania oznajmujące w czasie Present Simple
 19. Do you play tennis every week? – zdania pytające w czasie Present Simple
 20. I don't go to the cinema. – zdania przeczące w czasie Present Simple
 21. I play football every day. – zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasie Present Simple
 22. Let's watch a film. – zdania z konstrukcją "let's"
 23. My crayon and your ruler – zaimki dzierżawcze
 24. It's under the desk. – przyimki miejsca: in, on, under
Reagowanie
 1. Zwroty grzecznościowe
 2. Przedstawianie i poznawanie się
 3. Opisywanie rodziny
 4. Polecenia w klasie
 5. Prośby, pozwolenia i podziękowania
 6. Opisywanie umiejętności
 7. Opisywanie przynależności
 8. Wyrażanie opinii
 9. Opisywanie przyrody
 10. Opisywanie przyborów szkolnych i zabawek
Sprawdź się!
 1. Gramatyka
 2. Reagowanie
 3. Słownictwo
Słownictwo
 1. Liczby 1-10
 2. Liczby 11-20
 3. Pogoda
 4. Lżejsze ubrania
 5. Cieplejsze ubrania
 6. Kolory
 7. Nastrój
 8. Bliska rodzina
 9. Dalsza rodzina i znajomi
 10. Zawody
 11. Części ciała
 12. Części ciała - głowa i twarz
 13. Owoce
 14. Warzywa
 15. Mięsa i ryby
 16. Nabiał
 17. Jedzenie – lunch i deser
 18. Pomieszczenia w domu
 19. Przedmioty w domu
 20. Zastawa stołowa
 21. Przybory szkolne
 22. Czynności w klasie
 23. Klasa i wyposażenie klasy
 24. Sporty
 25. Sporty - czynności
 26. Zabawki - zestaw 2
 27. Zabawki - zestaw 1
 28. Przymiotniki opisujące zabawki
 29. Zwierzęta domowe
 30. Zwierzęta gospodarskie
 31. Dzikie zwierzęta - zestaw 1
 32. Dzikie zwierzęta - zestaw 2
 33. Małe zwierzęta
 34. Przymiotniki opisujące zwierzęta
 35. Czynności ruchowe zwierząt
 36. Wielkanoc
 37. Halloween
 38. Boże Narodzenie
 39. House (Dom) (film)
 40. Body parts (Części ciała) (film)
 41. Meat, fish and snacks (Mięsa, ryby i przekąski) (film)
 42. Clothes (Ubrania) (film)
 43. Fruits and vegetables (Owoce i warzywa) (film)
 44. Family and friends (Rodzina i znajomi) (film)
 45. School tools (Przybory szkolne) (film)
 46. Christmas (Boże Narodzenie) (film)
 47. Toys (Zabawki) (film)
 48. Easter (Wielkanoc) (film)