Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka

Około 1000 pytań z matematyki pozwoli Ci pogłębić wiedzę z wszystkich zagadnień wymaganych w drugiej klasie szkoły podstawowej.

Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie sum i różnic
 2. Większe, mniejsze, czy równe?
 3. O ile więcej, o ile mniej
 4. Porównywanie iloczynów i ilorazów
 5. Porównywanie liczb (film)
Dodawanie
 1. Dodawanie jednakowych składników
 2. Dodawanie liczb parzystych i nieparzystych
 3. Dodawanie do 100
 4. Działania z okienkami
 5. Dodawanie do 30
 6. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem 10 (film)
Odejmowanie
 1. Sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania
 2. Odejmowanie w zakresie do 100
 3. Odejmowanie w zakresie do 30
 4. Odjemna, odjemnik, różnica
 5. Działania z okienkami
Mnożenie i dzielenie
 1. Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia
 2. Mnożenie do 30
 3. Sprawdzanie mnożenia za pomocą dodawania
 4. Działania z okienkiem
 5. Mnożenie i dzielenie przez 10
 6. Dzielenie do 30
 7. Mnożenie i dzielenie przez 5
 8. Dzielenie przez podział
Liczby
 1. Liczby parzyste i nieparzyste
 2. Liczby rzymskie
 3. Dziesiątki i jedności
 4. Zapis słowny i liczbowy
 5. Liczby dwucyfrowe
 6. Znaki rzymskie (film)
Kalendarz i zegar
 1. Dni tygodnia
 2. Obliczenia zegarowe
 3. Godziny i minuty
 4. Nazwy miesięcy
 5. Obliczenia kalendarzowe
 6. Zegar i jednostki czasu (film)
Pieniądze
 1. Banknoty i monety
 2. Obliczenia pieniężne
 3. Banknoty i monety (film)
Kwadraty, piramidy, trójkąty liczbowe
 1. Kwadraty magiczne
 2. Piramidy liczbowe - dodawanie
 3. Trójkąty liczbowe
Rytmy i szeregi
 1. Szeregi
 2. Rytmy
Diagramy, wykresy, tabele
 1. Dane z tabeli
 2. Wykresy i diagramy
Geometria
 1. Rozpoznawanie i nazywanie figur
 2. Linie i odcinki
Miary i pomiary
 1. Objętość
 2. Ciężar
 3. Długość, szerokość, wysokość
Zadania tekstowe
 1. Mnożenie i dzielenie
 2. Dodawanie i odejmowanie
 3. O ile więcej, o ile mniej
 4. Kalendarz i zegar
 5. Obliczenia pieniężne
 6. Miary i pomiary
Język polski

Pytania zostały przygotowane przez nauczycieli i są zgodne z podstawą programową MEN. Rozwiązuj quizy i rozwijaj swoją wiedzę o języku polskim. 

Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Ortografia
 1. "- uje" i "- uję" w czasownikach
 2. Pisownia wyrazów z "ą" i "ę"
 3. Kolejność alfabetyczna
 4. Pisownia wyrazów z "ż"
 5. "nie" z przymiotnikiem
 6. Wielka litera
 7. Pisownia wyrazów z "ch"
 8. Końcówka "-arz" w nazwach zawodów
 9. "rz" po spółgłoskach
 10. "ó" niewymienne
 11. Znaki miękkie
 12. Pisownia wyrazów z "h" i "ch"
 13. Końcówki "-ów" i "-ówka"
 14. "rz" wymienne i niewymienne
 15. "ó" wymienne
 16. Pisownia wyrazów z "u" i "ó"
 17. "nie" z czasownikiem
 18. Wielka i mała litera (film)
Gramatyka
 1. Czynności i ich wykonawcy w zdaniu
 2. Sylaby, głoski i litery
 3. Przymiotnik i rzeczownik
 4. Rzeczownik i czasownik
 5. Liczba rzeczownika i czasownika
 6. Zdania oznajmujące i rozkazujące
 7. Przymiotniki
 8. Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły
 9. Rzeczowniki
 10. Liczebniki
 11. Zdania pytające
 12. Przysłówki
 13. Czasowniki
 14. Spójniki - łączenie zdań
 15. Przyimki (na, pod, nad, do)
 16. Rodzaj rzeczownika
 17. Rodzaje zdań (film)
 18. Rzeczownik, czasownik i przymiotnik (film)
 19. Sylaby, głoski i litery (film)
Sztuka wypowiedzi
 1. Rodziny wyrazów
 2. Zdrobnienia i zgrubienia
 3. Wyrazy bliskoznaczne i wieloznaczne
 4. Związki frazeologiczne
 5. Wyrazy dźwiękonaśladowcze
 6. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
 7. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym (film)
 8. Rodziny wyrazów (film)
Interpunkcja
 1. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania
 2. Przecinek
Czytanie ze zrozumieniem
 1. Telewizja
 2. Opis
 3. Zdrowie i higiena
 4. Sport
 5. Kolejność wydarzeń
 6. Wiersze
 7. Opowiadanie
 8. Bajki, baśnie i legendy
 9. Teksty informacyjne i instrukcje
 10. Komputer
 11. Wspomnienia z wakacji
 12. Powiedzenia i przysłowia
 13. Czytamy książki
 14. Telefon
 15. Moda
 16. Rymy
 17. Dawniej i dziś
 18. Powiedzenia i przysłowia (film)
Edukacja społeczna
 1. Środki komunikacji w mieście
 2. Mieszkańcy Europy
 3. Szkoła
 4. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
 5. Obowiązki i zasady
 6. Bezpiecznie na drodze
 7. Rodzina
 8. Emocje
Sztuka pisania
 1. Życzenia i zaproszenia
 2. List
 3. Ogłoszenie
Kultura
 1. Kraków
 2. Mikołaj Kopernik
 3. Boże Narodzenie i Wielkanoc
 4. Polska
 5. Fryderyk Chopin
 6. Warszawa
Przyroda

Setki ciekawych pytań z Przyrody przygotowanych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej MEN.

Przyroda

Przygotowane przez specjalistów Eduelo pytania z bogatą ilustracją zdjęciową oraz ciekawymi wyjaśnieniami to podstawa nie tylko do utrwalania, ale też rozwijania wiedzy.
Znajomość procesów rządzących światem przyrody oraz wiedza na temat jego elementów pozwola nam pewnie i swobodnie się po nim poruszać oraz traktować go z szacunkiem.
Zaszczepienie ciekawości światem przyrody dzieciom to naszym zdaniem gwarancja ich dalszego rozwoju również w innych dziedzinach nauki.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Rośliny
 1. Rośliny na łące
 2. Wzrost roślin
 3. Drzewa i krzewy owocowe
 4. Rośliny uprawne
 5. Drzewa w lesie
 6. Rośliny w lesie
 7. Rośliny chronione
 8. Rośliny w ogrodzie
 9. Budowa roślin
 10. Od kwiatu do owocu (film)
Świat zwierząt
 1. Zwierzęta na różnych kontynentach
 2. Ptaki
 3. Zwierzęta hodowlane
 4. Zwierzęta w różnych środowiskach
 5. Rozmnażanie zwierząt
 6. Zwierzęta leśne
 7. Produkty pochodzenia zwierzęcego
 8. Szkodniki i sprzymierzeńcy
 9. Zwierzęta na łące
 10. Pszczoły i zapylanie
 11. Zwierzęta domowe
 12. Produkty pochodzenia zwierzęcego (film)
Pory roku
 1. Zima
 2. Jesień
 3. Wiosna
 4. 10 faktów o wiośnie (film)
Polska
 1. Krajobraz
 2. Wieś i miasto
 3. Wisła
 4. Wisła (film)
 5. Krajobrazy Polski (film)
Człowiek
 1. Budowa i rozwój człowieka
 2. Zdrowe odżywianie
 3. Zdrowie i higiena
 4. Piramida zdrowego żywienia (film)
Pogoda
 1. Wiatr
 2. Opady i osady atmosferyczne
 3. Pogoda i jej składniki
 4. Termometr
Środowisko
 1. Układ Słoneczny
 2. Bogactwa naturalne
 3. Wpływ człowieka na środowisko
 4. Obszary podbiegunowe
 5. Żywioły
 6. Ochrona przyrody
Woda i jej stany skupienia
 1. Woda i jej stany skupienia