Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka

Około 1000 pytań z matematyki pozwoli Ci pogłębić wiedzę z wszystkich zagadnień wymaganych w drugiej klasie szkoły podstawowej.

Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Porównywanie liczb
 1. O ile więcej, o ile mniej
 2. Porównywanie iloczynów i ilorazów
 3. Porównywanie sum i różnic
 4. Większe, mniejsze, czy równe?
 5. Porównywanie liczb (film)
Dodawanie
 1. Dodawanie liczb parzystych i nieparzystych
 2. Dodawanie do 100
 3. Działania z okienkami
 4. Dodawanie do 30
 5. Dodawanie jednakowych składników
 6. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem 10 (film)
Odejmowanie
 1. Odejmowanie w zakresie do 30
 2. Odjemna, odjemnik, różnica
 3. Działania z okienkami
 4. Sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania
 5. Odejmowanie w zakresie do 100
Mnożenie i dzielenie
 1. Sprawdzanie mnożenia za pomocą dodawania
 2. Działania z okienkiem
 3. Mnożenie i dzielenie przez 10
 4. Dzielenie do 30
 5. Mnożenie i dzielenie przez 5
 6. Dzielenie przez podział
 7. Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia
 8. Mnożenie do 30
Liczby
 1. Liczby rzymskie
 2. Dziesiątki i jedności
 3. Zapis słowny i liczbowy
 4. Liczby dwucyfrowe
 5. Liczby parzyste i nieparzyste
 6. Znaki rzymskie (film)
Kalendarz i zegar
 1. Godziny i minuty
 2. Nazwy miesięcy
 3. Obliczenia kalendarzowe
 4. Dni tygodnia
 5. Obliczenia zegarowe
 6. Zegar i jednostki czasu (film)
Pieniądze
 1. Banknoty i monety
 2. Obliczenia pieniężne
 3. Banknoty i monety (film)
Kwadraty, piramidy, trójkąty liczbowe
 1. Trójkąty liczbowe
 2. Kwadraty magiczne
 3. Piramidy liczbowe - dodawanie
Rytmy i szeregi
 1. Rytmy
 2. Szeregi
Diagramy, wykresy, tabele
 1. Dane z tabeli
 2. Wykresy i diagramy
Geometria
 1. Linie i odcinki
 2. Rozpoznawanie i nazywanie figur
Miary i pomiary
 1. Ciężar
 2. Długość, szerokość, wysokość
 3. Objętość
Zadania tekstowe
 1. Dodawanie i odejmowanie
 2. O ile więcej, o ile mniej
 3. Kalendarz i zegar
 4. Obliczenia pieniężne
 5. Miary i pomiary
 6. Mnożenie i dzielenie
Język polski

Pytania zostały przygotowane przez nauczycieli i są zgodne z podstawą programową MEN. Rozwiązuj quizy i rozwijaj swoją wiedzę o języku polskim. 

Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Ortografia
 1. Pisownia wyrazów z "ch"
 2. Końcówka "-arz" w nazwach zawodów
 3. "rz" po spółgłoskach
 4. "ó" niewymienne
 5. Znaki miękkie
 6. Pisownia wyrazów z "h" i "ch"
 7. Końcówki "-ów" i "-ówka"
 8. "rz" wymienne i niewymienne
 9. "ó" wymienne
 10. Pisownia wyrazów z "u" i "ó"
 11. "nie" z czasownikiem
 12. "- uje" i "- uję" w czasownikach
 13. Pisownia wyrazów z "ą" i "ę"
 14. Kolejność alfabetyczna
 15. Pisownia wyrazów z "ż"
 16. "nie" z przymiotnikiem
 17. Wielka litera
 18. Wielka i mała litera (film)
Gramatyka
 1. Spójniki - łączenie zdań
 2. Przyimki (na, pod, nad, do)
 3. Rodzaj rzeczownika
 4. Czynności i ich wykonawcy w zdaniu
 5. Sylaby, głoski i litery
 6. Przymiotnik i rzeczownik
 7. Rzeczownik i czasownik
 8. Liczba rzeczownika i czasownika
 9. Zdania oznajmujące i rozkazujące
 10. Przymiotniki
 11. Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły
 12. Rzeczowniki
 13. Liczebniki
 14. Zdania pytające
 15. Przysłówki
 16. Czasowniki
 17. Rzeczownik, czasownik i przymiotnik (film)
 18. Sylaby, głoski i litery (film)
 19. Rodzaje zdań (film)
Sztuka wypowiedzi
 1. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
 2. Rodziny wyrazów
 3. Zdrobnienia i zgrubienia
 4. Wyrazy bliskoznaczne i wieloznaczne
 5. Związki frazeologiczne
 6. Wyrazy dźwiękonaśladowcze
 7. Rodziny wyrazów (film)
 8. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym (film)
Interpunkcja
 1. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania
 2. Przecinek
Czytanie ze zrozumieniem
 1. Rymy
 2. Dawniej i dziś
 3. Telewizja
 4. Opis
 5. Sport
 6. Kolejność wydarzeń
 7. Wiersze
 8. Opowiadanie
 9. Bajki, baśnie i legendy
 10. Teksty informacyjne i instrukcje
 11. Komputer
 12. Zdrowie i higiena
 13. Wspomnienia z wakacji
 14. Powiedzenia i przysłowia
 15. Czytamy książki
 16. Telefon
 17. Moda
 18. Powiedzenia i przysłowia (film)
Edukacja społeczna
 1. Obowiązki i zasady
 2. Bezpiecznie na drodze
 3. Rodzina
 4. Emocje
 5. Środki komunikacji w mieście
 6. Mieszkańcy Europy
 7. Szkoła
 8. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Sztuka pisania
 1. List
 2. Ogłoszenie
 3. Życzenia i zaproszenia
Kultura
 1. Boże Narodzenie i Wielkanoc
 2. Polska
 3. Fryderyk Chopin
 4. Warszawa
 5. Kraków
 6. Mikołaj Kopernik
Przyroda

Setki ciekawych pytań z Przyrody przygotowanych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej MEN.

Przyroda

Przygotowane przez specjalistów Eduelo pytania z bogatą ilustracją zdjęciową oraz ciekawymi wyjaśnieniami to podstawa nie tylko do utrwalania, ale też rozwijania wiedzy.
Znajomość procesów rządzących światem przyrody oraz wiedza na temat jego elementów pozwola nam pewnie i swobodnie się po nim poruszać oraz traktować go z szacunkiem.
Zaszczepienie ciekawości światem przyrody dzieciom to naszym zdaniem gwarancja ich dalszego rozwoju również w innych dziedzinach nauki.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Rośliny
 1. Rośliny w ogrodzie
 2. Budowa roślin
 3. Rośliny na łące
 4. Wzrost roślin
 5. Drzewa i krzewy owocowe
 6. Rośliny uprawne
 7. Drzewa w lesie
 8. Rośliny w lesie
 9. Rośliny chronione
 10. Od kwiatu do owocu (film)
Świat zwierząt
 1. Zwierzęta domowe
 2. Zwierzęta na różnych kontynentach
 3. Ptaki
 4. Zwierzęta hodowlane
 5. Zwierzęta w różnych środowiskach
 6. Rozmnażanie zwierząt
 7. Zwierzęta leśne
 8. Produkty pochodzenia zwierzęcego
 9. Szkodniki i sprzymierzeńcy
 10. Zwierzęta na łące
 11. Pszczoły i zapylanie
 12. Produkty pochodzenia zwierzęcego (film)
Pory roku
 1. Wiosna
 2. Zima
 3. Jesień
 4. 10 faktów o wiośnie (film)
Polska
 1. Wisła
 2. Krajobraz
 3. Wieś i miasto
 4. Krajobrazy Polski (film)
 5. Wisła (film)
Człowiek
 1. Zdrowie i higiena
 2. Budowa i rozwój człowieka
 3. Zdrowe odżywianie
 4. Piramida zdrowego żywienia (film)
Pogoda
 1. Pogoda i jej składniki
 2. Termometr
 3. Wiatr
 4. Opady i osady atmosferyczne
Środowisko
 1. Wpływ człowieka na środowisko
 2. Obszary podbiegunowe
 3. Żywioły
 4. Ochrona przyrody
 5. Układ Słoneczny
 6. Bogactwa naturalne
Woda i jej stany skupienia
 1. Woda i jej stany skupienia