Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka

Około 1000 pytań z matematyki pozwoli Ci pogłębić wiedzę z wszystkich zagadnień wymaganych w drugiej klasie szkoły podstawowej.

Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie sum i różnic
 2. Większe, mniejsze, czy równe?
 3. O ile więcej, o ile mniej
 4. Porównywanie iloczynów i ilorazów
 5. Porównywanie liczb (film)
Dodawanie
 1. Dodawanie do 30
 2. Dodawanie jednakowych składników
 3. Dodawanie liczb parzystych i nieparzystych
 4. Dodawanie do 100
 5. Działania z okienkami
 6. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem 10 (film)
Odejmowanie
 1. Odjemna, odjemnik, różnica
 2. Działania z okienkami
 3. Sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania
 4. Odejmowanie w zakresie do 100
 5. Odejmowanie w zakresie do 30
Mnożenie i dzielenie
 1. Dzielenie przez podział
 2. Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia
 3. Mnożenie do 30
 4. Sprawdzanie mnożenia za pomocą dodawania
 5. Działania z okienkiem
 6. Mnożenie i dzielenie przez 10
 7. Dzielenie do 30
 8. Mnożenie i dzielenie przez 5
Liczby
 1. Liczby dwucyfrowe
 2. Liczby parzyste i nieparzyste
 3. Liczby rzymskie
 4. Dziesiątki i jedności
 5. Zapis słowny i liczbowy
 6. Znaki rzymskie (film)
Kalendarz i zegar
 1. Obliczenia kalendarzowe
 2. Dni tygodnia
 3. Obliczenia zegarowe
 4. Godziny i minuty
 5. Nazwy miesięcy
 6. Zegar i jednostki czasu (film)
Pieniądze
 1. Banknoty i monety
 2. Obliczenia pieniężne
 3. Banknoty i monety (film)
Kwadraty, piramidy, trójkąty liczbowe
 1. Kwadraty magiczne
 2. Piramidy liczbowe - dodawanie
 3. Trójkąty liczbowe
Rytmy i szeregi
 1. Rytmy
 2. Szeregi
Diagramy, wykresy, tabele
 1. Dane z tabeli
 2. Wykresy i diagramy
Geometria
 1. Linie i odcinki
 2. Rozpoznawanie i nazywanie figur
Miary i pomiary
 1. Długość, szerokość, wysokość
 2. Objętość
 3. Ciężar
Zadania tekstowe
 1. Miary i pomiary
 2. Mnożenie i dzielenie
 3. Dodawanie i odejmowanie
 4. O ile więcej, o ile mniej
 5. Kalendarz i zegar
 6. Obliczenia pieniężne
Język polski

Pytania zostały przygotowane przez nauczycieli i są zgodne z podstawą programową MEN. Rozwiązuj quizy i rozwijaj swoją wiedzę o języku polskim. 

Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Ortografia
 1. Pisownia wyrazów z "u" i "ó"
 2. "nie" z czasownikiem
 3. "- uje" i "- uję" w czasownikach
 4. Pisownia wyrazów z "ą" i "ę"
 5. Kolejność alfabetyczna
 6. Pisownia wyrazów z "ż"
 7. "nie" z przymiotnikiem
 8. Wielka litera
 9. Pisownia wyrazów z "ch"
 10. Końcówka "-arz" w nazwach zawodów
 11. "rz" po spółgłoskach
 12. "ó" niewymienne
 13. Znaki miękkie
 14. Pisownia wyrazów z "h" i "ch"
 15. Końcówki "-ów" i "-ówka"
 16. "rz" wymienne i niewymienne
 17. "ó" wymienne
 18. Wielka i mała litera (film)
Gramatyka
 1. Spójniki - łączenie zdań
 2. Przyimki (na, pod, nad, do)
 3. Rodzaj rzeczownika
 4. Czynności i ich wykonawcy w zdaniu
 5. Sylaby, głoski i litery
 6. Przymiotnik i rzeczownik
 7. Rzeczownik i czasownik
 8. Liczba rzeczownika i czasownika
 9. Zdania oznajmujące i rozkazujące
 10. Przymiotniki
 11. Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły
 12. Rzeczowniki
 13. Liczebniki
 14. Zdania pytające
 15. Przysłówki
 16. Czasowniki
 17. Rzeczownik, czasownik i przymiotnik (film)
 18. Sylaby, głoski i litery (film)
 19. Rodzaje zdań (film)
Sztuka wypowiedzi
 1. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
 2. Rodziny wyrazów
 3. Zdrobnienia i zgrubienia
 4. Wyrazy bliskoznaczne i wieloznaczne
 5. Związki frazeologiczne
 6. Wyrazy dźwiękonaśladowcze
 7. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym (film)
 8. Rodziny wyrazów (film)
Interpunkcja
 1. Przecinek
 2. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania
Czytanie ze zrozumieniem
 1. Moda
 2. Rymy
 3. Dawniej i dziś
 4. Telewizja
 5. Opis
 6. Sport
 7. Kolejność wydarzeń
 8. Zdrowie i higiena
 9. Wiersze
 10. Opowiadanie
 11. Bajki, baśnie i legendy
 12. Teksty informacyjne i instrukcje
 13. Komputer
 14. Wspomnienia z wakacji
 15. Powiedzenia i przysłowia
 16. Czytamy książki
 17. Telefon
 18. Powiedzenia i przysłowia (film)
Edukacja społeczna
 1. Bezpiecznie na drodze
 2. Rodzina
 3. Emocje
 4. Środki komunikacji w mieście
 5. Mieszkańcy Europy
 6. Szkoła
 7. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
 8. Obowiązki i zasady
Sztuka pisania
 1. List
 2. Ogłoszenie
 3. Życzenia i zaproszenia
Kultura
 1. Polska
 2. Fryderyk Chopin
 3. Warszawa
 4. Kraków
 5. Mikołaj Kopernik
 6. Boże Narodzenie i Wielkanoc
Przyroda

Setki ciekawych pytań z Przyrody przygotowanych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej MEN.

Przyroda

Przygotowane przez specjalistów Eduelo pytania z bogatą ilustracją zdjęciową oraz ciekawymi wyjaśnieniami to podstawa nie tylko do utrwalania, ale też rozwijania wiedzy.
Znajomość procesów rządzących światem przyrody oraz wiedza na temat jego elementów pozwola nam pewnie i swobodnie się po nim poruszać oraz traktować go z szacunkiem.
Zaszczepienie ciekawości światem przyrody dzieciom to naszym zdaniem gwarancja ich dalszego rozwoju również w innych dziedzinach nauki.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Rośliny
 1. Rośliny chronione
 2. Rośliny w ogrodzie
 3. Budowa roślin
 4. Rośliny na łące
 5. Wzrost roślin
 6. Drzewa i krzewy owocowe
 7. Rośliny uprawne
 8. Drzewa w lesie
 9. Rośliny w lesie
 10. Od kwiatu do owocu (film)
Świat zwierząt
 1. Pszczoły i zapylanie
 2. Zwierzęta domowe
 3. Zwierzęta na różnych kontynentach
 4. Ptaki
 5. Zwierzęta hodowlane
 6. Zwierzęta w różnych środowiskach
 7. Rozmnażanie zwierząt
 8. Zwierzęta leśne
 9. Produkty pochodzenia zwierzęcego
 10. Szkodniki i sprzymierzeńcy
 11. Zwierzęta na łące
 12. Produkty pochodzenia zwierzęcego (film)
Pory roku
 1. Wiosna
 2. Zima
 3. Jesień
 4. 10 faktów o wiośnie (film)
Polska
 1. Wisła
 2. Krajobraz
 3. Wieś i miasto
 4. Krajobrazy Polski (film)
 5. Wisła (film)
Człowiek
 1. Zdrowie i higiena
 2. Budowa i rozwój człowieka
 3. Zdrowe odżywianie
 4. Piramida zdrowego żywienia (film)
Pogoda
 1. Termometr
 2. Wiatr
 3. Opady i osady atmosferyczne
 4. Pogoda i jej składniki
Środowisko
 1. Żywioły
 2. Ochrona przyrody
 3. Układ Słoneczny
 4. Bogactwa naturalne
 5. Wpływ człowieka na środowisko
 6. Obszary podbiegunowe
Woda i jej stany skupienia
 1. Woda i jej stany skupienia