Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka
Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Dodawanie
 1. Dodawanie w zakresie do 10
 2. Dodawanie w zakresie do 20
Obliczenia pieniężne
 1. Obliczenia pieniężne - odejmowanie w zakresie do 10
 2. Obliczenia pieniężne - dodawanie w zakresie do 10
 3. Banknoty i monety. Jaka to kwota?
Odejmowanie
 1. Odejmowanie w zakresie do 10
 2. Odejmowanie w zakresie do 20
Dodawanie i odejmowanie
 1. Dodawanie i odejmowanie dziesiątek
Orientacja przestrzenna
 1. W prawo, w lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu
 2. Wysoko, nisko, blisko, daleko
 3. Lewa, prawa
 4. Na, pod, w, za, przed, obok, wewnątrz, na zewnątrz
Figury geometryczne
 1. Figury geometryczne - rozpoznawanie i nazywanie
 2. Porównywanie i opisywanie figur geometrycznych
Porównywanie, grupowanie, porządkowanie przedmiotów
 1. Duży czy mały? Szeroki czy wąski?
 2. Porządkowanie według określonej zasady
 3. Pary
 4. Więcej, mniej, tyle samo
 5. Zbiory
Zegar i kalendarz
 1. Dni tygodnia
 2. Obliczenia zegarowe
 3. Pełne godziny zegarowe
 4. Rok, miesiąc
 5. Dzień, tydzień
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie liczb w zakresie 20 (dostępne wkrótce)
 2. Porównywanie liczb w zakresie 10
Liczby
 1. Liczba 2
 2. Liczba 7
 3. Liczba 1
 4. Liczba 5
 5. Liczba 9
 6. Liczba 4
 7. Liczba 8
 8. Liczba 3
 9. Liczba 10
 10. Liczba 6
Język polski
Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Głoski, litery, sylaby
 1. Spółgłoski i samogłoski
 2. Sylaby
 3. Różnica między głoską a literą
Składnia
 1. Zdania rozkazujące
 2. Zdania oznajmujące
 3. Zdania pytające
 4. Kolejność zdarzeń
 5. Różne typy zdań
 6. Zdania wykrzyknikowe
Alfabet i dwuznaki
 1. "I" i "i"
 2. "M" i "m"
 3. "U" i "u"
 4. "ą" i "ę" (dostępne wkrótce)
 5. "D" i "d"
 6. "R" i "r"
 7. Litery "Ź" i "ź"
 8. "y" (dostępne wkrótce)
 9. "H" i "h"
 10. "Ł" i "ł"
 11. "rz", "sz", "cz" (dostępne wkrótce)
 12. "C" i "c"
 13. "O" i "o"
 14. "L" i "l"
 15. "Z" i "z"
 16. "G" i "g"
 17. "T" i "t"
 18. "dz", "dź", "dzi" (dostępne wkrótce)
 19. "B" i "b"
 20. "K" i "k"
 21. "P" i "p"
 22. "W" i "w"
 23. "F" i "f"
 24. "S" i "s"
 25. "ch" (dostępne wkrótce)
 26. "A" i "a"
 27. "J" i "j"
 28. "N" i "n"
 29. "E" i "e"
 30. Litery Ż, ż
Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i rymujące się
 1. Wyrazy przeciwstawne
 2. Wyrazy bliskoznaczne
 3. Wyrazy rymujące się
Lektury
 1. Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?
 2. O psie, który jeździł koleją
 3. Asiunia
 4. Sposób na Elfa
 5. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)
 6. Afryka Kazika
 7. Baśnie Andersena - Królowa Śniegu
 8. Zaczarowana zagroda
 9. Dziadek i niedźwiadek
 10. Drzewo do samego nieba
 11. Karolcia
 12. Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą
 13. Dziewczynka z parku
 14. Oto jest Kasia
 15. Kapelusz Pani Wrony
 16. Cudaczek-Wyśmiewaczek
 17. Dzieci z Bullerbyn
 18. Cukierku, Ty łobuzie!
 19. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
Przyroda

Setki ciekawych pytań z Przyrody przygotowanych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej MEN.

Przyroda

Przygotowane przez specjalistów Eduelo pytania z bogatą ilustracją zdjęciową oraz ciekawymi wyjaśnieniami to podstawa nie tylko do utrwalania, ale też rozwijania wiedzy.
Znajomość procesów rządzących światem przyrody oraz wiedza na temat jego elementów pozwola nam pewnie i swobodnie się po nim poruszać oraz traktować go z szacunkiem.
Zaszczepienie ciekawości światem przyrody dzieciom to naszym zdaniem gwarancja ich dalszego rozwoju również w innych dziedzinach nauki.

 
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat roślin
 1. Drzewa i krzewy
 2. Warzywa i owoce
 3. Rośliny w lesie
Świat zwierząt
 1. Pszczoły
 2. Zwierzęta domowe
 3. Zwierzęta w lesie
 4. Ptaki
 5. Zwierzęta na wsi
 6. Dzień i noc w świecie zwierząt
Pory roku
 1. Jesień w ogrodzie i w sadzie
 2. Wiosna
 3. Jesień w parku i w lesie
 4. Zima
 5. Lato (dostępne wkrótce)
Pogoda
 1. Ubiór odpowiedni do pogody
 2. Pogoda. Kalendarz pogody
Człowiek
 1. Zmysły
 2. Zdrowe odżywianie
 3. Higiena i zdrowy tryb życia
Edukacja społeczna
Edukacja społeczna
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat wokół mnie
 1. Pierwsza pomoc
 2. Ekologia (dostępne wkrótce)
 3. Ruch drogowy (dostępne wkrótce)
 4. Bezpieczeństwo i odpoczynek
W naszej klasie i szkole
 1. W naszej klasie i szkole
Rodzina i tradycje
 1. Moja rodzina
 2. Boże Narodzenie
 3. Moja ojczyzna Polska
Język angielski
Język angielski

Znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Dzięki niej łatwiej porozumiewamy się w podróży i możemy zawierać nowe znajomości. Ale angielski to też klucz do wielu źródeł wiedzy, zagranicznej prasy czy anglojęzycznej literatury.

Quizy z angielskiego w Eduelo zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową dla szkół podstawowych i są podzielone na cztery kategorie:
słownictwo, gramatyka, reagowanie i sprawdź się.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Słownictwo
 1. Pogoda
 2. Części ciała - głowa i twarz
 3. Warzywa
 4. Zabawki - zestaw 2
 5. Dzikie zwierzęta - zestaw 2
 6. Sporty
 7. Przedmioty w domu
 8. Zwierzęta gospodarskie
 9. Przymiotniki opisujące zabawki
 10. Części ciała
 11. Zawody
 12. Boże Narodzenie
 13. Przymiotniki opisujące zwierzęta
 14. Zwierzęta domowe
 15. Liczby 11-20
 16. Pomieszczenia w domu
 17. Wielkanoc
 18. Jedzenie – lunch i deser
 19. Dalsza rodzina i znajomi
 20. Halloween
 21. Klasa i wyposażenie klasy
 22. Czynności ruchowe zwierząt
 23. Liczby 1-10
 24. Cieplejsze ubrania
 25. Zastawa stołowa
 26. Nabiał
 27. Małe zwierzęta
 28. Bliska rodzina
 29. Zabawki - zestaw 1
 30. Czynności w klasie
 31. Dzikie zwierzęta - zestaw 1
 32. Lżejsze ubrania
 33. Owoce
 34. Mięsa i ryby
 35. Kolory
 36. Sporty - czynności
 37. Przybory szkolne
 38. Nastrój
 39. Clothes (Ubrania) (film)
 40. Family and friends (Rodzina i znajomi) (film)
 41. Fruits and vegetables (Owoce i warzywa) (film)
 42. Meat, fish and snacks (Mięsa, ryby i przekąski) (film)
 43. Christmas (Boże Narodzenie) (film)
 44. School tools (Przybory szkolne) (film)
 45. Easter (Wielkanoc) (film)
 46. Toys (Zabawki) (film)
 47. Body parts (Części ciała) (film)
 48. House (Dom) (film)
Gramatyka
 1. I'm a student. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 2. Let's watch a film. – zdania z konstrukcją "let's"
 3. Have you got a brother? - zdania pytające z czasownikiem 'have got'
 4. Are you swimming? - zdania pytające w czasie Present Continuous
 5. I'm not sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 6. I don't go to the cinema. – zdania przeczące w czasie Present Simple
 7. Pencil and pencils - liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
 8. She's a doctor. - zdania oznajmujące i przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 9. It's under the desk. – przyimki miejsca: in, on, under
 10. Do you play tennis every week? – zdania pytające w czasie Present Simple
 11. Can I open the window? - pytanie o pozwolenie
 12. Can you jump? - wyrażanie umiejętności; zdania pytające
 13. I've got a sister. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'have got'
 14. This cat and that dog - zaimki wskazujące this i that
 15. I go to school. – zdania oznajmujące w czasie Present Simple
 16. I can jump. - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące
 17. I can swim. Can you swim? - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące i pytające
 18. I'm swimming. - zdania oznajmujące w czasie Present Continuous
 19. We are students. – zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 20. My crayon and your ruler – zaimki dzierżawcze
 21. I’m running. Are you running? - zdania oznajmujące i pytające w czasie Present Continuous
 22. Stand up! - tryb rozkazujący
 23. We aren't sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 24. I play football every day. – zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasie Present Simple
Reagowanie
 1. Opisywanie przynależności
 2. Polecenia w klasie
 3. Opisywanie rodziny
 4. Opisywanie umiejętności
 5. Opisywanie przyborów szkolnych i zabawek
 6. Przedstawianie i poznawanie się
 7. Prośby, pozwolenia i podziękowania
 8. Opisywanie przyrody
 9. Zwroty grzecznościowe
 10. Wyrażanie opinii
Sprawdź się!
 1. Gramatyka
 2. Słownictwo
 3. Reagowanie