Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka

Około 1000 pytań z matematyki pozwoli Ci pogłębić wiedzę z wszystkich zagadnień wymaganych w drugiej klasie szkoły podstawowej.

Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie iloczynów i ilorazów
 2. Porównywanie sum i różnic
 3. Większe, mniejsze, czy równe?
 4. O ile więcej, o ile mniej
 5. Porównywanie liczb (film)
Dodawanie
 1. Działania z okienkami
 2. Dodawanie do 30
 3. Dodawanie jednakowych składników
 4. Dodawanie liczb parzystych i nieparzystych
 5. Dodawanie do 100
 6. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem 10 (film)
Odejmowanie
 1. Odjemna, odjemnik, różnica
 2. Działania z okienkami
 3. Sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania
 4. Odejmowanie w zakresie do 100
 5. Odejmowanie w zakresie do 30
Mnożenie i dzielenie
 1. Mnożenie i dzielenie przez 5
 2. Dzielenie przez podział
 3. Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia
 4. Mnożenie do 30
 5. Sprawdzanie mnożenia za pomocą dodawania
 6. Działania z okienkiem
 7. Mnożenie i dzielenie przez 10
 8. Dzielenie do 30
Liczby
 1. Znaki rzymskie
 2. Liczby dwucyfrowe
 3. Liczby parzyste i nieparzyste
 4. Zapis słowny i liczbowy
 5. Dziesiątki i jedności
 6. Znaki rzymskie (film)
Kalendarz i zegar
 1. Obliczenia kalendarzowe
 2. Dni tygodnia
 3. Obliczenia zegarowe
 4. Godziny i minuty
 5. Nazwy miesięcy
 6. Zegar i jednostki czasu (film)
Pieniądze
 1. Obliczenia pieniężne
 2. Banknoty i monety
 3. Banknoty i monety (film)
Kwadraty, piramidy, trójkąty liczbowe
 1. Kwadraty magiczne
 2. Piramidy liczbowe - dodawanie
 3. Trójkąty liczbowe
Rytmy i szeregi
 1. Rytmy
 2. Szeregi
Diagramy, wykresy, tabele
 1. Wykresy i diagramy
 2. Dane z tabeli
Geometria
 1. Linie i odcinki
 2. Rozpoznawanie i nazywanie figur
Miary i pomiary
 1. Długość, szerokość, wysokość
 2. Objętość
 3. Ciężar
Zadania tekstowe
 1. Obliczenia pieniężne
 2. Miary i pomiary
 3. Mnożenie i dzielenie
 4. Dodawanie i odejmowanie
 5. O ile więcej, o ile mniej
 6. Kalendarz i zegar
Język polski

Pytania zostały przygotowane przez nauczycieli i są zgodne z podstawą programową MEN. Rozwiązuj quizy i rozwijaj swoją wiedzę o języku polskim. 

Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Ortografia
 1. "rz" wymienne i niewymienne
 2. "ó" wymienne
 3. Pisownia wyrazów z "u" i "ó"
 4. "nie" z czasownikiem
 5. "- uje" i "- uję" w czasownikach
 6. Pisownia wyrazów z "ą" i "ę"
 7. Kolejność alfabetyczna
 8. Pisownia wyrazów z "ż"
 9. "nie" z przymiotnikiem
 10. Wielka litera
 11. Pisownia wyrazów z "ch"
 12. Końcówka "-arz" w nazwach zawodów
 13. "rz" po spółgłoskach
 14. "ó" niewymienne
 15. Znaki miękkie
 16. Pisownia wyrazów z "h" i "ch"
 17. Końcówki "-ów" i "-ówka"
 18. Wielka i mała litera (film)
Gramatyka
 1. Zdania oznajmujące i rozkazujące
 2. Przymiotniki
 3. Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły
 4. Rzeczowniki
 5. Liczebniki
 6. Zdania pytające
 7. Przysłówki
 8. Czasowniki
 9. Spójniki - łączenie zdań
 10. Przyimki (na, pod, nad, do)
 11. Rodzaj rzeczownika
 12. Czynności i ich wykonawcy w zdaniu
 13. Sylaby, głoski i litery
 14. Przymiotnik i rzeczownik
 15. Rzeczownik i czasownik
 16. Liczba rzeczownika i czasownika
 17. Sylaby, głoski i litery (film)
 18. Rodzaje zdań (film)
 19. Rzeczownik, czasownik i przymiotnik (film)
Sztuka wypowiedzi
 1. Wyrazy bliskoznaczne i wieloznaczne
 2. Związki frazeologiczne
 3. Wyrazy dźwiękonaśladowcze
 4. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
 5. Rodziny wyrazów
 6. Zdrobnienia i zgrubienia
 7. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym (film)
 8. Rodziny wyrazów (film)
Interpunkcja
 1. Przecinek
 2. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania
Czytanie ze zrozumieniem
 1. Teksty informacyjne i instrukcje
 2. Komputer
 3. Wspomnienia z wakacji
 4. Powiedzenia i przysłowia
 5. Zdrowie i higiena
 6. Czytamy książki
 7. Telefon
 8. Moda
 9. Rymy
 10. Dawniej i dziś
 11. Telewizja
 12. Opis
 13. Sport
 14. Kolejność wydarzeń
 15. Wiersze
 16. Opowiadanie
 17. Bajki, baśnie i legendy
 18. Powiedzenia i przysłowia (film)
Edukacja społeczna
 1. Emocje
 2. Środki komunikacji w mieście
 3. Mieszkańcy Europy
 4. Szkoła
 5. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
 6. Obowiązki i zasady
 7. Bezpiecznie na drodze
 8. Rodzina
Sztuka pisania
 1. Ogłoszenie
 2. Życzenia i zaproszenia
 3. List
Kultura
 1. Warszawa
 2. Kraków
 3. Mikołaj Kopernik
 4. Boże Narodzenie i Wielkanoc
 5. Polska
 6. Fryderyk Chopin
Przyroda

Setki ciekawych pytań z Przyrody przygotowanych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej MEN.

Przyroda

Przygotowane przez specjalistów Eduelo pytania z bogatą ilustracją zdjęciową oraz ciekawymi wyjaśnieniami to podstawa nie tylko do utrwalania, ale też rozwijania wiedzy.
Znajomość procesów rządzących światem przyrody oraz wiedza na temat jego elementów pozwola nam pewnie i swobodnie się po nim poruszać oraz traktować go z szacunkiem.
Zaszczepienie ciekawości światem przyrody dzieciom to naszym zdaniem gwarancja ich dalszego rozwoju również w innych dziedzinach nauki.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Rośliny
 1. Drzewa w lesie
 2. Rośliny w lesie
 3. Rośliny chronione
 4. Rośliny w ogrodzie
 5. Budowa roślin
 6. Rośliny na łące
 7. Wzrost roślin
 8. Drzewa i krzewy owocowe
 9. Rośliny uprawne
 10. Od kwiatu do owocu (film)
Świat zwierząt
 1. Zwierzęta leśne
 2. Produkty pochodzenia zwierzęcego
 3. Szkodniki i sprzymierzeńcy
 4. Zwierzęta na łące
 5. Pszczoły i zapylanie
 6. Zwierzęta domowe
 7. Zwierzęta na różnych kontynentach
 8. Ptaki
 9. Zwierzęta hodowlane
 10. Zwierzęta w różnych środowiskach
 11. Rozmnażanie zwierząt
 12. Produkty pochodzenia zwierzęcego (film)
Pory roku
 1. Jesień
 2. Wiosna
 3. Zima
 4. 10 faktów o wiośnie (film)
Polska
 1. Krajobraz
 2. Wieś i miasto
 3. Wisła
 4. Wisła (film)
 5. Krajobrazy Polski (film)
Człowiek
 1. Zdrowe odżywianie
 2. Zdrowie i higiena
 3. Budowa i rozwój człowieka
 4. Piramida zdrowego żywienia (film)
Pogoda
 1. Wiatr
 2. Opady i osady atmosferyczne
 3. Pogoda i jej składniki
 4. Termometr
Środowisko
 1. Ochrona przyrody
 2. Układ Słoneczny
 3. Bogactwa naturalne
 4. Wpływ człowieka na środowisko
 5. Obszary podbiegunowe
 6. Żywioły
Woda i jej stany skupienia
 1. Woda i jej stany skupienia