Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka

Około 1000 pytań z matematyki pozwoli Ci pogłębić wiedzę z wszystkich zagadnień wymaganych w drugiej klasie szkoły podstawowej.

Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie iloczynów i ilorazów
 2. Porównywanie sum i różnic
 3. Większe, mniejsze, czy równe?
 4. O ile więcej, o ile mniej
 5. Porównywanie liczb (film)
Dodawanie
 1. Dodawanie liczb parzystych i nieparzystych
 2. Dodawanie do 100
 3. Działania z okienkami
 4. Dodawanie do 30
 5. Dodawanie jednakowych składników
 6. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem 10 (film)
Odejmowanie
 1. Sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania
 2. Odejmowanie w zakresie do 100
 3. Odejmowanie w zakresie do 30
 4. Odjemna, odjemnik, różnica
 5. Działania z okienkami
Mnożenie i dzielenie
 1. Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia
 2. Mnożenie do 30
 3. Działania z okienkiem
 4. Sprawdzanie mnożenia za pomocą dodawania
 5. Mnożenie i dzielenie przez 10
 6. Dzielenie do 30
 7. Mnożenie i dzielenie przez 5
 8. Dzielenie przez podział
Liczby
 1. Znaki rzymskie
 2. Liczby dwucyfrowe
 3. Liczby parzyste i nieparzyste
 4. Zapis słowny i liczbowy
 5. Dziesiątki i jedności
 6. Znaki rzymskie (film)
Kalendarz i zegar
 1. Nazwy miesięcy
 2. Obliczenia kalendarzowe
 3. Dni tygodnia
 4. Obliczenia zegarowe
 5. Godziny i minuty
 6. Zegar i jednostki czasu (film)
Pieniądze
 1. Obliczenia pieniężne
 2. Banknoty i monety
 3. Banknoty i monety (film)
Kwadraty, piramidy, trójkąty liczbowe
 1. Trójkąty liczbowe
 2. Kwadraty magiczne
 3. Piramidy liczbowe - dodawanie
Rytmy i szeregi
 1. Rytmy
 2. Szeregi
Diagramy, wykresy, tabele
 1. Dane z tabeli
 2. Wykresy i diagramy
Geometria
 1. Rozpoznawanie i nazywanie figur
 2. Linie i odcinki
Miary i pomiary
 1. Objętość
 2. Ciężar
 3. Długość, szerokość, wysokość
Zadania tekstowe
 1. Mnożenie i dzielenie
 2. Dodawanie i odejmowanie
 3. O ile więcej, o ile mniej
 4. Kalendarz i zegar
 5. Obliczenia pieniężne
 6. Miary i pomiary
Język polski

Pytania zostały przygotowane przez nauczycieli i są zgodne z podstawą programową MEN. Rozwiązuj quizy i rozwijaj swoją wiedzę o języku polskim. 

Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Ortografia
 1. Znaki miękkie
 2. Pisownia wyrazów z "h" i "ch"
 3. "ó" wymienne
 4. "nie" z czasownikiem
 5. Kolejność alfabetyczna
 6. "rz" wymienne i niewymienne
 7. Pisownia wyrazów z "u" i "ó"
 8. Pisownia wyrazów z "ą" i "ę"
 9. "nie" z przymiotnikiem
 10. Końcówka "-arz" w nazwach zawodów
 11. "- uje" i "- uję" w czasownikach
 12. Pisownia wyrazów z "ż"
 13. Pisownia wyrazów z "ch"
 14. "ó" niewymienne
 15. Końcówki "-ów" i "-ówka"
 16. Wielka litera
 17. "rz" po spółgłoskach
 18. Wielka i mała litera (film)
Gramatyka
 1. Zdania pytające
 2. Spójniki - łączenie zdań
 3. Rodzaj rzeczownika
 4. Przymiotnik i rzeczownik
 5. Liczba rzeczownika i czasownika
 6. Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły
 7. Sylaby, głoski i litery
 8. Rzeczownik i czasownik
 9. Przymiotniki
 10. Liczebniki
 11. Czasowniki
 12. Zdania oznajmujące i rozkazujące
 13. Rzeczowniki
 14. Przysłówki
 15. Przyimki (na, pod, nad, do)
 16. Czynności i ich wykonawcy w zdaniu
 17. Rzeczownik, czasownik i przymiotnik (film)
 18. Sylaby, głoski i litery (film)
 19. Rodzaje zdań (film)
Sztuka wypowiedzi
 1. Wyrazy dźwiękonaśladowcze
 2. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
 3. Rodziny wyrazów
 4. Zdrobnienia i zgrubienia
 5. Wyrazy bliskoznaczne i wieloznaczne
 6. Związki frazeologiczne
 7. Rodziny wyrazów (film)
 8. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym (film)
Interpunkcja
 1. Przecinek
 2. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania
Czytanie ze zrozumieniem
 1. Sport
 2. Opowiadanie
 3. Wspomnienia z wakacji
 4. Komputer
 5. Czytamy książki
 6. Teksty informacyjne i instrukcje
 7. Powiedzenia i przysłowia
 8. Zdrowie i higiena
 9. Moda
 10. Dawniej i dziś
 11. Telefon
 12. Rymy
 13. Opis
 14. Wiersze
 15. Kolejność wydarzeń
 16. Bajki, baśnie i legendy
 17. Telewizja
 18. Powiedzenia i przysłowia (film)
Edukacja społeczna
 1. Obowiązki i zasady
 2. Bezpiecznie na drodze
 3. Rodzina
 4. Emocje
 5. Środki komunikacji w mieście
 6. Mieszkańcy Europy
 7. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
 8. Szkoła
Sztuka pisania
 1. List
 2. Ogłoszenie
 3. Życzenia i zaproszenia
Kultura
 1. Mikołaj Kopernik
 2. Boże Narodzenie i Wielkanoc
 3. Polska
 4. Fryderyk Chopin
 5. Warszawa
 6. Kraków
Przyroda

Setki ciekawych pytań z Przyrody przygotowanych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej MEN.

Przyroda

Przygotowane przez specjalistów Eduelo pytania z bogatą ilustracją zdjęciową oraz ciekawymi wyjaśnieniami to podstawa nie tylko do utrwalania, ale też rozwijania wiedzy.
Znajomość procesów rządzących światem przyrody oraz wiedza na temat jego elementów pozwola nam pewnie i swobodnie się po nim poruszać oraz traktować go z szacunkiem.
Zaszczepienie ciekawości światem przyrody dzieciom to naszym zdaniem gwarancja ich dalszego rozwoju również w innych dziedzinach nauki.

Lista zagadnień i quizów w klasie drugiej
Rośliny
 1. Rośliny w lesie
 2. Rośliny chronione
 3. Budowa roślin
 4. Rośliny w ogrodzie
 5. Rośliny na łące
 6. Drzewa i krzewy owocowe
 7. Wzrost roślin
 8. Rośliny uprawne
 9. Drzewa w lesie
 10. Od kwiatu do owocu (film)
Świat zwierząt
 1. Zwierzęta hodowlane
 2. Rozmnażanie zwierząt
 3. Produkty pochodzenia zwierzęcego
 4. Zwierzęta w różnych środowiskach
 5. Zwierzęta leśne
 6. Szkodniki i sprzymierzeńcy
 7. Pszczoły i zapylanie
 8. Zwierzęta na łące
 9. Zwierzęta domowe
 10. Ptaki
 11. Zwierzęta na różnych kontynentach
 12. Produkty pochodzenia zwierzęcego (film)
Pory roku
 1. Zima
 2. Jesień
 3. Wiosna
 4. 10 faktów o wiośnie (film)
Polska
 1. Wisła
 2. Krajobraz
 3. Wieś i miasto
 4. Krajobrazy Polski (film)
 5. Wisła (film)
Człowiek
 1. Zdrowie i higiena
 2. Budowa i rozwój człowieka
 3. Zdrowe odżywianie
 4. Piramida zdrowego żywienia (film)
Pogoda
 1. Wiatr
 2. Opady i osady atmosferyczne
 3. Pogoda i jej składniki
 4. Termometr
Środowisko
 1. Układ Słoneczny
 2. Bogactwa naturalne
 3. Żywioły
 4. Obszary podbiegunowe
 5. Ochrona przyrody
Woda i jej stany skupienia
 1. Woda i jej stany skupienia