Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka
Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Dodawanie
 1. Dodawanie w zakresie do 10
 2. Dodawanie w zakresie do 20
Obliczenia pieniężne
 1. Obliczenia pieniężne - dodawanie w zakresie do 10 (dostępne wkrótce)
 2. Obliczenia pieniężne - odejmowanie w zakresie do 10
 3. Banknoty i monety. Jaka to kwota?
Odejmowanie
 1. Odejmowanie w zakresie do 10
 2. Odejmowanie w zakresie do 20
Dodawanie i odejmowanie
 1. Dodawanie i odejmowanie dziesiątek
Orientacja przestrzenna
 1. Na, pod, w, za, przed, obok, wewnątrz, na zewnątrz
 2. W prawo, w lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu
 3. Wysoko, nisko, blisko, daleko
 4. Lewa, prawa
Figury geometryczne
 1. Figury geometryczne - rozpoznawanie i nazywanie
 2. Porównywanie i opisywanie figur geometrycznych
Porównywanie, grupowanie, porządkowanie przedmiotów
 1. Duży czy mały? Szeroki czy wąski?
 2. Więcej, mniej, tyle samo
 3. Porządkowanie według określonej zasady
 4. Pary
 5. Zbiory
Zegar i kalendarz
 1. Dni tygodnia
 2. Obliczenia zegarowe
 3. Pełne godziny zegarowe
 4. Rok, miesiąc
 5. Dzień, tydzień
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie liczb w zakresie 20 (dostępne wkrótce)
 2. Porównywanie liczb w zakresie 10
Liczby
 1. Liczba 2
 2. Liczba 7
 3. Liczba 1
 4. Liczba 5
 5. Liczba 9
 6. Liczba 4
 7. Liczba 8
 8. Liczba 3
 9. Liczba 10
 10. Liczba 6
Język polski
Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Głoski, litery, sylaby
 1. Różnica między głoską a literą
 2. Spółgłoski i samogłoski
 3. Sylaby
Składnia
 1. Zdania rozkazujące
 2. Zdania pytające
 3. Zdania oznajmujące
 4. Kolejność zdarzeń
 5. Różne typy zdań
 6. Zdania wykrzyknikowe
Alfabet i dwuznaki
 1. "A" i "a"
 2. "J" i "j"
 3. "U" i "u"
 4. "ą" i "ę" (dostępne wkrótce)
 5. "M" i "m"
 6. "E" i "e"
 7. "R" i "r"
 8. Litery "Ź" i "ź"
 9. "y" (dostępne wkrótce)
 10. "I" i "i"
 11. "rz", "sz", "cz" (dostępne wkrótce)
 12. "Ł" i "ł"
 13. "D" i "d"
 14. "Z" i "z"
 15. "H" i "h"
 16. "T" i "t"
 17. "dz", "dź", "dzi" (dostępne wkrótce)
 18. "C" i "c"
 19. "O" i "o"
 20. "L" i "l"
 21. "W" i "w"
 22. "P" i "p"
 23. "G" i "g"
 24. "S" i "s"
 25. "ch" (dostępne wkrótce)
 26. "B" i "b"
 27. "K" i "k"
 28. "N" i "n"
 29. "F" i "f"
 30. Litery Ż, ż
Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i rymujące się
 1. Wyrazy przeciwstawne
 2. Wyrazy bliskoznaczne
 3. Wyrazy rymujące się (dostępne wkrótce)
Lektury
 1. Cukierku, Ty łobuzie!
 2. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
 3. Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?
 4. O psie, który jeździł koleją
 5. Asiunia
 6. Sposób na Elfa
 7. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)
 8. Afryka Kazika
 9. Baśnie Andersena - Królowa Śniegu
 10. Zaczarowana zagroda
 11. Dziadek i niedźwiadek
 12. Drzewo do samego nieba
 13. Karolcia
 14. Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą
 15. Oto jest Kasia
 16. Kapelusz Pani Wrony
 17. Dzieci z Bullerbyn (dostępne wkrótce)
 18. Cudaczek-Wyśmiewaczek
Przyroda
Przyroda
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat roślin
 1. Drzewa i krzewy
 2. Warzywa i owoce
 3. Rośliny w lesie
Świat zwierząt
 1. Zwierzęta na wsi
 2. Dzień i noc w świecie zwierząt
 3. Pszczoły
 4. Zwierzęta domowe
 5. Zwierzęta w lesie
 6. Ptaki
Pory roku
 1. Wiosna
 2. Jesień w ogrodzie i w sadzie
 3. Jesień w parku i w lesie
 4. Zima
 5. Lato (dostępne wkrótce)
Pogoda
 1. Ubiór odpowiedni do pogody
 2. Pogoda. Kalendarz pogody
Człowiek
 1. Higiena i zdrowy tryb życia
 2. Zmysły
 3. Zdrowe odżywianie
Edukacja społeczna
Edukacja społeczna
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat wokół mnie
 1. Ruch drogowy (dostępne wkrótce)
 2. Bezpieczeństwo i odpoczynek (dostępne wkrótce)
 3. Ekologia (dostępne wkrótce)
 4. Pierwsza pomoc
W naszej klasie i szkole
 1. W naszej klasie i szkole
Rodzina i tradycje
 1. Moja ojczyzna Polska
 2. Moja rodzina
 3. Boże Narodzenie
Język angielski
Język angielski

Znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Dzięki niej łatwiej porozumiewamy się w podróży i możemy zawierać nowe znajomości. Ale angielski to też klucz do wielu źródeł wiedzy, zagranicznej prasy czy anglojęzycznej literatury.

Quizy z angielskiego w Eduelo zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową dla szkół podstawowych i są podzielone na cztery kategorie:
słownictwo, gramatyka, reagowanie i sprawdź się.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Słownictwo
 1. Dzikie zwierzęta - zestaw 1
 2. Przybory szkolne
 3. Owoce
 4. Części ciała - głowa i twarz
 5. Mięsa i ryby
 6. Kolory
 7. Sporty - czynności
 8. Nastrój
 9. Przedmioty w domu
 10. Pogoda
 11. Warzywa
 12. Części ciała
 13. Zabawki - zestaw 2
 14. Dzikie zwierzęta - zestaw 2
 15. Sporty
 16. Zwierzęta gospodarskie
 17. Pomieszczenia w domu
 18. Zawody
 19. Przymiotniki opisujące zabawki
 20. Dalsza rodzina i znajomi
 21. Boże Narodzenie
 22. Przymiotniki opisujące zwierzęta
 23. Klasa i wyposażenie klasy
 24. Zwierzęta domowe
 25. Wielkanoc
 26. Liczby 11-20
 27. Jedzenie – lunch i deser
 28. Cieplejsze ubrania
 29. Bliska rodzina
 30. Halloween
 31. Czynności ruchowe zwierząt
 32. Czynności w klasie
 33. Zastawa stołowa
 34. Liczby 1-10
 35. Lżejsze ubrania
 36. Nabiał
 37. Małe zwierzęta
 38. Zabawki - zestaw 1
 39. Clothes|(Ubrania) (film)
 40. Family and friends|(Rodzina i znajomi) (film)
 41. Fruits and vegetables|(Owoce i warzywa) (film)
 42. School tools|(Przybory szkolne) (film)
 43. Christmas|(Boże Narodzenie) (film)
 44. Toys|(Zabawki) (film)
 45. Easter|(Wielkanoc) (film)
 46. House|(Dom) (film)
 47. Body parts|(Części ciała) (film)
 48. Meat, fish and snacks|(Mięsa, ryby i przekąski) (film)
Gramatyka
 1. Let's watch a film. – zdania z konstrukcją "let's"
 2. I'm swimming. - zdania oznajmujące w czasie Present Continuous
 3. We are students. – zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 4. I’m running. Are you running? - zdania oznajmujące i pytające w czasie Present Continuous
 5. Stand up! - tryb rozkazujący
 6. We aren't sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 7. I play football every day. – zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasie Present Simple
 8. It's under the desk. – przyimki miejsca: in, on, under
 9. I'm a student. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 10. Have you got a brother? - zdania pytające z czasownikiem 'have got'
 11. Are you swimming? - zdania pytające w czasie Present Continuous
 12. I'm not sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 13. I don't go to the cinema. – zdania przeczące w czasie Present Simple
 14. Pencil and pencils - liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
 15. She's a doctor. - zdania oznajmujące i przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 16. Do you play tennis every week? – zdania pytające w czasie Present Simple
 17. Can I open the window? - pytanie o pozwolenie
 18. Can you jump? - wyrażanie umiejętności; zdania pytające
 19. I've got a sister. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'have got'
 20. My crayon and your ruler – zaimki dzierżawcze
 21. This cat and that dog - zaimki wskazujące this i that
 22. I go to school. – zdania oznajmujące w czasie Present Simple
 23. I can jump. - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące
 24. I can swim. Can you swim? - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące i pytające
Reagowanie
 1. Zwroty grzecznościowe
 2. Opisywanie przynależności
 3. Polecenia w klasie
 4. Opisywanie umiejętności
 5. Opisywanie przyborów szkolnych i zabawek
 6. Opisywanie rodziny
 7. Prośby, pozwolenia i podziękowania
 8. Opisywanie przyrody
 9. Przedstawianie i poznawanie się
 10. Wyrażanie opinii
Sprawdź się!
 1. Gramatyka
 2. Słownictwo
 3. Reagowanie