Przegląd treści

Eduelo to tysiące pytań zgodnych z podstawą programową MEN. Pytania mają atrakcyjną formę zachęcającą uczniów do ciągłego utrwalania i pogłębiania wiedzy. Sprawdź, jakie tematy możesz znaleźć w Eduelo!
Matematyka
Matematyka

Nie bez przyczyny matematyka nazywana jest królową nauk. Matematyka przydaje się nie tylko w świecie nauki, ale też w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie matematyczne już na wczesnym etapie nauczania.
Pytania zebrane w tym dziale pomogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki w szkole. Różnorodne przykłady pozwolą nabrać biegłości w rozwiązywaniu zadań, a ciekawe wyjaśnienia pomogą w zapamiętaniu matematycznych zasad.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Dodawanie
 1. Dodawanie w zakresie do 10
 2. Dodawanie w zakresie do 20
Obliczenia pieniężne
 1. Obliczenia pieniężne - odejmowanie w zakresie do 10
 2. Obliczenia pieniężne - dodawanie w zakresie do 10
 3. Banknoty i monety. Jaka to kwota?
Odejmowanie
 1. Odejmowanie w zakresie do 20
 2. Odejmowanie w zakresie do 10
Dodawanie i odejmowanie
 1. Dodawanie i odejmowanie dziesiątek
Orientacja przestrzenna
 1. W prawo, w lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu
 2. Wysoko, nisko, blisko, daleko
 3. Lewa, prawa
 4. Na, pod, w, za, przed, obok, wewnątrz, na zewnątrz
Figury geometryczne
 1. Figury geometryczne - rozpoznawanie i nazywanie
 2. Porównywanie i opisywanie figur geometrycznych
Porównywanie, grupowanie, porządkowanie przedmiotów
 1. Duży czy mały? Szeroki czy wąski?
 2. Porządkowanie według określonej zasady
 3. Pary
 4. Więcej, mniej, tyle samo
 5. Zbiory
Zegar i kalendarz
 1. Dni tygodnia
 2. Obliczenia zegarowe
 3. Pełne godziny zegarowe
 4. Rok, miesiąc
 5. Dzień, tydzień
Porównywanie liczb
 1. Porównywanie liczb w zakresie 20 (dostępne wkrótce)
 2. Porównywanie liczb w zakresie 10
Liczby
 1. Liczba 2
 2. Liczba 7
 3. Liczba 1
 4. Liczba 5
 5. Liczba 9
 6. Liczba 4
 7. Liczba 8
 8. Liczba 3
 9. Liczba 10
 10. Liczba 6
Język polski
Język polski

W języku ojczystym uczymy się mówić już jako małe dzieci, ale dopiero w szkole zdobywamy pogłębioną wiedzę na temat zasad, których należy przestrzegać posługując się językiem mówionym i pisanym.
Pytania z języka polskiego zostały podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia, gramatyka, czy sztuka wypowiedzi. Pozwala to na systematyczne przerabianie wybranych zagadnień oraz wzbogacanie wiedzy.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Głoski, litery, sylaby
 1. Spółgłoski i samogłoski
 2. Sylaby
 3. Różnica między głoską a literą
Składnia
 1. Zdania rozkazujące
 2. Zdania oznajmujące
 3. Zdania pytające
 4. Kolejność zdarzeń
 5. Różne typy zdań
 6. Zdania wykrzyknikowe
Alfabet i dwuznaki
 1. "U" i "u"
 2. "D" i "d"
 3. "ą" i "ę" (dostępne wkrótce)
 4. "M" i "m"
 5. "R" i "r"
 6. Litery "Ź" i "ź"
 7. "H" i "h"
 8. "y" (dostępne wkrótce)
 9. "C" i "c"
 10. "O" i "o"
 11. "rz", "sz", "cz" (dostępne wkrótce)
 12. "L" i "l"
 13. "Ł" i "ł"
 14. "Z" i "z"
 15. "G" i "g"
 16. "B" i "b"
 17. "dz", "dź", "dzi" (dostępne wkrótce)
 18. "K" i "k"
 19. "T" i "t"
 20. "W" i "w"
 21. "F" i "f"
 22. "P" i "p"
 23. "S" i "s"
 24. "A" i "a"
 25. "ch" (dostępne wkrótce)
 26. "J" i "j"
 27. "E" i "e"
 28. "N" i "n"
 29. Litery Ż, ż
 30. "I" i "i"
Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i rymujące się
 1. Wyrazy przeciwstawne
 2. Wyrazy bliskoznaczne
 3. Wyrazy rymujące się
Lektury
 1. Cukierku, Ty łobuzie!
 2. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
 3. Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?
 4. O psie, który jeździł koleją
 5. Asiunia
 6. Sposób na Elfa
 7. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)
 8. Afryka Kazika
 9. Baśnie Andersena - Królowa Śniegu
 10. Zaczarowana zagroda
 11. Dziadek i niedźwiadek
 12. Drzewo do samego nieba
 13. Karolcia
 14. Dziewczynka z parku
 15. Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą
 16. Oto jest Kasia
 17. Dzieci z Bullerbyn
 18. Kapelusz Pani Wrony
 19. Cudaczek-Wyśmiewaczek
Przyroda
Przyroda
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat roślin
 1. Drzewa i krzewy
 2. Warzywa i owoce
 3. Rośliny w lesie
Świat zwierząt
 1. Pszczoły
 2. Zwierzęta domowe
 3. Zwierzęta w lesie
 4. Ptaki
 5. Zwierzęta na wsi
 6. Dzień i noc w świecie zwierząt
Pory roku
 1. Jesień w parku i w lesie
 2. Wiosna
 3. Zima
 4. Lato (dostępne wkrótce)
 5. Jesień w ogrodzie i w sadzie
Pogoda
 1. Ubiór odpowiedni do pogody
 2. Pogoda. Kalendarz pogody
Człowiek
 1. Zmysły
 2. Zdrowe odżywianie
 3. Higiena i zdrowy tryb życia
Edukacja społeczna
Edukacja społeczna
Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Świat wokół mnie
 1. Pierwsza pomoc
 2. Ekologia (dostępne wkrótce)
 3. Ruch drogowy (dostępne wkrótce)
 4. Bezpieczeństwo i odpoczynek
W naszej klasie i szkole
 1. W naszej klasie i szkole
Rodzina i tradycje
 1. Moja rodzina
 2. Boże Narodzenie
 3. Moja ojczyzna Polska
Język angielski
Język angielski

Znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Dzięki niej łatwiej porozumiewamy się w podróży i możemy zawierać nowe znajomości. Ale angielski to też klucz do wielu źródeł wiedzy, zagranicznej prasy czy anglojęzycznej literatury.

Quizy z angielskiego w Eduelo zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową dla szkół podstawowych i są podzielone na cztery kategorie:
słownictwo, gramatyka, reagowanie i sprawdź się.

Lista zagadnień i quizów w klasie pierwszej
Słownictwo
 1. Owoce
 2. Przybory szkolne
 3. Mięsa i ryby
 4. Kolory
 5. Części ciała - głowa i twarz
 6. Sporty - czynności
 7. Nastrój
 8. Pogoda
 9. Warzywa
 10. Przedmioty w domu
 11. Zabawki - zestaw 2
 12. Dzikie zwierzęta - zestaw 2
 13. Części ciała
 14. Sporty
 15. Zwierzęta gospodarskie
 16. Zawody
 17. Przymiotniki opisujące zabawki
 18. Pomieszczenia w domu
 19. Boże Narodzenie
 20. Przymiotniki opisujące zwierzęta
 21. Zwierzęta domowe
 22. Dalsza rodzina i znajomi
 23. Wielkanoc
 24. Liczby 11-20
 25. Klasa i wyposażenie klasy
 26. Jedzenie – lunch i deser
 27. Cieplejsze ubrania
 28. Halloween
 29. Czynności ruchowe zwierząt
 30. Bliska rodzina
 31. Zastawa stołowa
 32. Liczby 1-10
 33. Czynności w klasie
 34. Nabiał
 35. Małe zwierzęta
 36. Lżejsze ubrania
 37. Zabawki - zestaw 1
 38. Dzikie zwierzęta - zestaw 1
 39. Clothes|(Ubrania) (film)
 40. Family and friends|(Rodzina i znajomi) (film)
 41. Fruits and vegetables|(Owoce i warzywa) (film)
 42. House|(Dom) (film)
 43. Christmas|(Boże Narodzenie) (film)
 44. School tools|(Przybory szkolne) (film)
 45. Meat, fish and snacks|(Mięsa, ryby i przekąski) (film)
 46. Easter|(Wielkanoc) (film)
 47. Toys|(Zabawki) (film)
 48. Body parts|(Części ciała) (film)
Gramatyka
 1. We are students. – zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 2. Let's watch a film. – zdania z konstrukcją "let's"
 3. I’m running. Are you running? - zdania oznajmujące i pytające w czasie Present Continuous
 4. Stand up! - tryb rozkazujący
 5. We aren't sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 6. I play football every day. – zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasie Present Simple
 7. I'm a student. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 8. Have you got a brother? - zdania pytające z czasownikiem 'have got'
 9. It's under the desk. – przyimki miejsca: in, on, under
 10. Are you swimming? - zdania pytające w czasie Present Continuous
 11. I'm not sad. – zdania przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza
 12. I don't go to the cinema. – zdania przeczące w czasie Present Simple
 13. Pencil and pencils - liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
 14. She's a doctor. - zdania oznajmujące i przeczące z czasownikiem 'be'; liczba pojedyncza i mnoga
 15. Do you play tennis every week? – zdania pytające w czasie Present Simple
 16. Can I open the window? - pytanie o pozwolenie
 17. Can you jump? - wyrażanie umiejętności; zdania pytające
 18. I've got a sister. - zdania oznajmujące z czasownikiem 'have got'
 19. This cat and that dog - zaimki wskazujące this i that
 20. I go to school. – zdania oznajmujące w czasie Present Simple
 21. My crayon and your ruler – zaimki dzierżawcze
 22. I can jump. - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące
 23. I can swim. Can you swim? - wyrażanie umiejętności; zdania oznajmujące i pytające
 24. I'm swimming. - zdania oznajmujące w czasie Present Continuous
Reagowanie
 1. Opisywanie przynależności
 2. Polecenia w klasie
 3. Opisywanie umiejętności
 4. Opisywanie rodziny
 5. Opisywanie przyborów szkolnych i zabawek
 6. Prośby, pozwolenia i podziękowania
 7. Przedstawianie i poznawanie się
 8. Opisywanie przyrody
 9. Zwroty grzecznościowe
 10. Wyrażanie opinii
Sprawdź się!
 1. Gramatyka
 2. Słownictwo
 3. Reagowanie