A banana and an apple – przedimek nieokreślony a i an

Część 2
0%
0%