Do you play tennis every week? – zdania pytające w czasie Present Simple

1
1
Część 2
0%
0%