Have you got a brother? – zdania pytające z czasownikiem ‘have got’

1
1
Część 2
0%
0%