I can’t swim. – wyrażanie umiejętności; zdania przeczące

Część 2
0%
0%