I can’t swim. – wyrażanie umiejętności; zdania przeczące

1
1
Część 2
0%
0%