I don’t go to the cinema. – zdania przeczące w czasie Present Simple

Część 2
0%
0%