I go to school. – zdania oznajmujące w czasie Present Simple

1
1
Część 2
0%
0%