I’m not sad. – zdania przeczące z czasownikiem ‘be’

Część 2
0%
0%