I’m swimming. – zdania oznajmujące w czasie Present Continuous

1
1
Część 2
0%
0%