I’ve got a sister. – zdania oznajmujące z czasownikiem ‘have got’

1
1
Część 2
0%
0%