It’s my bike and that’s my sister’s scooter – zaimki dzierżawcze i dopełniacz saksoński (‘s)

Część 2
0%
0%