She isn’t running. – zdania przeczące w czasie Present Continuous

Część 2
0%
0%