She isn’t running. – zdania przeczące w czasie Present Continuous

1
1
Część 2
0%
0%