She’s a doctor. - zdania oznajmujące, przeczące i pytające z czasownikiem ‘be’

1
1
Część 2
0%
0%