There’s a bowl on the table. – zdania oznajmujące z konstrukcją ‘there is’

1
1
Część 2
0%
0%