There’s a cup over here. – zdania oznajmujące, przeczące i pytające z konstrukcją ‘there is/are’

Część 2
0%
0%