We play football. – zdania oznajmujące, przeczące i pytające w czasie Present Simple

Część 2
0%
0%