We play football. – zdania oznajmujące, przeczące i pytające w czasie Present Simple

1
1
Część 2
0%
0%