We’ve got a laptop. – zdania oznajmujące, przeczące i pytające z czasownikiem ‘have got’

Część 2
0%
0%