You can’t eat here. – wyrażania pozwolenia i zakazu za pomocą czasownika ‘can’

1
1
Część 2
0%
0%