You can’t eat here. – wyrażania pozwolenia i zakazu za pomocą czasownika ‘can’

Część 2
0%
0%