Dzielenie przez 5 i 10 do 100

1
1
Część 2
0%
0%
1
Część 3
0%
0%
1
Część 4
0%
0%
1
Część 5
0%
0%
1
Część 6
0%
0%